Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
284 Zakup i dostawa maszyn Kluczek Paweł 2021-10-13
283 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2021-03-11
281 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2021-03-11
280 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrzanówek Kluczek Paweł 2021-03-11
279 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2021-01-29
278 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna ? sieć wodociągowa w miejscowości Kotermań Kluczek Paweł 2021-01-29
277 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna ? sieć wodociągowa w miejscowości Chrzanówek Kluczek Paweł 2021-01-29
263 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Kluczek Paweł 2021-01-11
275 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sosnowo Kluczek Paweł 2020-11-30
274 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo ? ul. Topolowa Kluczek Paweł 2020-11-02
276 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna ? droga w miejscowości Kołaczków Kluczek Paweł 2020-11-02
273 Przebudowa drogi gminnej Bacze - Opinogóra Dolna etap II Kluczek Paweł 2020-10-09
272 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławowo - ul. E. Krasińskiego Kluczek Paweł 2020-10-09
271 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna - droga Łaguny - Barańce oraz droga w m. Klonowo Kluczek Paweł 2020-05-28
270 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnej Kluczek Paweł 2020-04-06
269 Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnej Kluczek Paweł 2020-03-24
268 Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Kluczek Paweł 2020-03-18
267 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna – droga Kołaczków – Kobylin etap III Kluczek Paweł 2020-03-16
266 Dostawa sprzętu komputerowego do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnej Kluczek Paweł 2020-02-28
265 Dostawa podręczników do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnej - etap I Kluczek Paweł 2020-02-13
264 Zakup i dostawa kruszywa na remont bieżący dróg Kluczek Paweł 2020-01-29
262 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2019-11-12
261 ZAPYTANIE OFERTOWE pn.:”Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych” w ramach projektu „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej” Emil Świszcz 2019-10-10
260 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 2 240 000 zł Kluczek Paweł 2019-09-27
259 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2019-09-03
258 Modernizacja drogi gminnej w m. Patory Kluczek Paweł 2019-08-23
257 Modernizacja drogi gminnej Kołaczków - Łęki Kluczek Paweł 2019-08-01
255 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Pomorze Kluczek Paweł 2019-06-18
256 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Klonowo etap I Kluczek Paweł 2019-06-17
254 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga Kołaczków – Kobylin - etap II Kluczek Paweł 2019-04-24
253 Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg Kluczek Paweł 2019-03-22
252 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Rembówko Kluczek Paweł 2019-03-15
251 Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Opinogóra Górna – budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 98 w m. Kotermań Kluczek Paweł 2019-03-01
250 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2019-02-01
249 Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2019-01-21
248 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Kluczek Paweł 2018-12-20
247 Zakup i dostawa maszyn Kluczek Paweł 2018-12-11
246 Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-12-07
245 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2018-11-20
244 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-11-19
243 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-10-03
242 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2018 do 17.12.2021 Kluczek Paweł 2018-09-26
241 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek Kluczek Paweł 2018-07-23
240 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w gminie Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-06-21
239 Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap I oraz modernizacja drogi w m. Łaguny Kluczek Paweł 2018-05-21
238 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2018-05-18
237 Dostawa kruszywa Kluczek Paweł 2018-04-17
236 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Kluczek Paweł 2018-02-12
235 Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-02-02
234 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęki – etap II Kluczek Paweł 2018-01-29
233 Przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Kluczek Paweł 2017-12-29
232 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembowo Kluczek Paweł 2017-12-28
231 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patory Kluczek Paweł 2017-12-18
230 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2017-11-08
229 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków Kluczek Paweł 2017-07-26
228 Przebudowa drogi gminnej w m. Łęki – etap I Kluczek Paweł 2017-07-05
227 Przebudowa dróg gminnych Bacze – Opinogóra Dolna oraz Rąbież - Kołaki-Budzyno (Morgi) Kluczek Paweł 2017-05-10
226 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opinogóra Górna i Opinogóra Dolna Kluczek Paweł 2017-04-26
225 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej. Kluczek Paweł 2017-03-31
224 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2017-03-10
223 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej Kluczek Paweł 2017-03-03
222 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki-Kwasy Kluczek Paweł 2017-02-20
221 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pomorze, Kołaki-Kwasy i Bogucin Kluczek Paweł 2017-01-26
220 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Kluczek Paweł 2017-01-04
219 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2016-11-25
218 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna w latach 2017-2018 Kluczek Paweł 2016-11-03
217 Rozbudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce Kluczek Paweł 2016-09-06
216 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków Kluczek Paweł 2016-07-26
215 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2016-05-20
214 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pałuki i Kołaki-Kwasy Kluczek Paweł 2016-03-02
213 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przytoka i Władysławowo Kluczek Paweł 2016-02-05
212 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze oraz drogi gminnej Rąbież - Kołaki-Budzyno Kluczek Paweł 2016-01-27
211 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2015-11-25
210 Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2015-11-19
209 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2015 do 17.12.2018 Kluczek Paweł 2015-11-09
208 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 Kluczek Paweł 2015-10-09
207 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kołaczkowie Kluczek Paweł 2015-10-08
206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2015-05-14
205 Dokończenie modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2015-04-30
204 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2015-04-10
203 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Czernice Kluczek Paweł 2015-02-26
202 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbież Kluczek Paweł 2015-02-02
201 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2014-11-07
200 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 Kluczek Paweł 2014-09-23
199 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2014-08-25
198 Wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Mam 5 lat i poznaję świat” Kluczek Paweł 2014-08-07
197 Budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego w ramach utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-07-16
196 Wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej Kluczek Paweł 2014-07-16
195 Przebudowa drogi gminnej Rembówko - Rembowo Kluczek Paweł 2014-06-24
194 Przebudowa drogi gminnej Kołaki-Kwasy - Janowięta Kluczek Paweł 2014-06-13
193 Wykonanie placów zabaw Kluczek Paweł 2014-06-11
192 Wykonanie placów zabaw w gminie Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-05-27
191 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-05-09
190 Remont budynku oczyszczalni ścieków Kluczek Paweł 2014-04-25
189 Remont budynku oczyszczalni ścieków w m. Pomorze Kluczek Paweł 2014-04-04
188 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opinogóra Górna - Etap IV Kluczek Paweł 2014-03-17
187 Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Kołaczków Kluczek Paweł 2014-01-23
186 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Elżbiecin Kluczek Paweł 2014-01-17
185 Remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wierzbowie Kluczek Paweł 2014-01-16
184 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-10-29
183 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 Emil Świszcz 2013-09-25
182 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-06-11
181 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-05-06
180 Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2013-04-26
179 Przebudowa drogi gminnej Rąbież - Kołaki Budzyno (Morgi). Kluczek Paweł 2013-03-21
178 Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2013-03-06
177 Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkowo Kluczek Paweł 2013-03-01
176 Dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej, Gimnazjum w Opinogórze Górnej, Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej, Szkole Podstawowej w Kołaczkowie Kluczek Paweł 2013-01-21
175 Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy na terenie działki nr 77 w m. Dzbonie Kluczek Paweł 2013-01-11
174 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III (2013 r.) Kluczek Paweł 2013-01-03
173 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Władysławowo i Chrzanówek Kluczek Paweł 2012-12-21
172 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2012 do 17.12.2015 Kluczek Paweł 2012-11-28
171 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2012-10-31
170 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2012-10-24
168 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 Kluczek Paweł 2012-09-26
169 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 Kluczek Paweł 2012-09-25
167 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2012-06-01
166 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 1.680.000 zł Kluczek Paweł 2012-05-29
165 Przebudowa parkingu przy GOK w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2012-03-30
164 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Kluczek Paweł 2012-03-20
163 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opinogóra Górna - etap III Kluczek Paweł 2012-03-08
162 Uporządkowanie terenu zielonego w centrum Opinogóry Kluczek Paweł 2012-02-24
161 Aranżacja pomieszczeń przy byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Kluczek Paweł 2012-02-07
160 Dostawa mieszanki popiołowo-żużlowej do miejscowości Łęki Kluczek Paweł 2012-02-06
159 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna Kluczek Paweł 2012-01-26
158 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2012-01-25
157 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytoka Kluczek Paweł 2012-01-23
156 Dostawa mieszanki popiołowo - żużlowej z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2012-01-09
155 Dostawa energii elektrycznej Emil Świszcz 2012-01-04
154 UDZIELENIE GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 800.000 ZŁ Emil Świszcz 2011-11-21
153 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł Emil Świszcz 2011-11-03
152 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 Emil Świszcz 2011-10-19
151 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 Emil Świszcz 2011-10-06
150 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dążymy do celu Emil Świszcz 2011-09-08
149 Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Władysławowo i Kobylin Emil Świszcz 2011-09-07
148 Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dążymy do celu” Emil Świszcz 2011-08-26
147 Zamknięcie powierzchniowe drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo Emil Świszcz 2011-08-26
146 „Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Władysławowo, Chrzanówek i Kobylin” Emil Świszcz 2011-08-16
145 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2011-07-20
144 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu II Emil Świszcz 2011-07-13
143 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł II Emil Świszcz 2011-06-27
142 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1500000 zł. Emil Świszcz 2011-06-10
141 Remont drogi gminnej w miejscowości Czernice Emil Świszcz 2011-06-07
140 „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo” Emil Świszcz 2011-06-03
139 „Przebudowę drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo” Emil Świszcz 2011-05-31
138 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu – Moje Boisko „ORLIK 2012” Emil Świszcz 2011-04-11
137 Budowę chodnika w miejscowości Opinogóra Górna Emil Świszcz 2011-03-21
136 Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Emil Świszcz 2011-03-10
135 „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek” Emil Świszcz 2011-03-01
134 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bacze Emil Świszcz 2011-02-23
133 „Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu” Emil Świszcz 2011-02-07
132 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2011-01-26
131 Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2010-11-17
130 „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych” Emil Świszcz 2010-10-28
129 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2010 kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 zł Emil Świszcz 2010-10-15
128 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 Emil Świszcz 2010-10-13
127 Dostawa energii elektrycznej Emil Świszcz 2010-08-05
126 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2010-07-28
125 Droga Gminna w miejscowości Kołaki Kwasy Emil Świszcz 2010-07-06
124 Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap I Emil Świszcz 2010-05-26
123 UDZIELENIE GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA W ROKU BUDŻETOWYM 2010 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3 000 000 ZŁ Emil Świszcz 2010-05-07
122 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Władysławowo i Pomorze oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek Emil Świszcz 2010-04-20
121 DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA BEZ PORAŻEK Emil Świszcz 2010-04-20
120 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałuki i Załuże Imbrzyki Emil Świszcz 2010-04-13
118 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rembowo i Trętowo - Mazarnięta Emil Świszcz 2010-03-26
119 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Rembówko i Opinogóra Emil Świszcz 2010-03-26
117 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI BUDZYNO Emil Świszcz 2010-03-15
116 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012. Emil Świszcz 2010-03-09
115 Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy – Janowięta w km 0+000 – 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie – Janowięta – Wierzbowo w km 0+000 - 1+617” Emil Świszcz 2010-02-26
114 Posiłek dla uczestników w projekcie ”Edukacja bez porażek” Emil Świszcz 2010-02-24
113 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2010-02-11
111 budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap II Emil Świszcz 2010-01-19
112 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zygmuntowo Emil Świszcz 2010-01-18
110 Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej, wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu budynku strażnicy OSP w Opinogórze Emil Świszcz 2010-01-11
109 DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w 2010 ROKU Emil Świszcz 2009-12-16
108 Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III Emil Świszcz 2009-12-07
107 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2009 do 17.12.2012 Emil Świszcz 2009-12-02
106 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna, parking na działce 41/6 Emil Świszcz 2009-11-18
105 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł. Emil Świszcz 2009-11-09
104 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-10-14
103 „Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u II” Emil Świszcz 2009-09-22
102 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej II Emil Świszcz 2009-09-07
101 Dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego Emil Świszcz 2009-09-03
100 Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u Emil Świszcz 2009-08-21
99 Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu GBA Emil Świszcz 2009-08-20
98 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł." Emil Świszcz 2009-08-13
97 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej Emil Świszcz 2009-08-05
96 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej Emil Świszcz 2009-08-05
95 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-08-03
94 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 692,09. Emil Świszcz 2009-07-10
93 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna”. Emil Świszcz 2009-06-09
92 Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 692,09 Emil Świszcz 2009-05-28
91 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej i budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej Emil Świszcz 2009-05-21
90 Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-05-13
89 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Dzbonie Emil Świszcz 2009-05-07
88 Droga gminna Nr 120729W Patory – Rembówko – Bogucin na odcinku od km 0 +000,00 do km 1 + 200,00 Emil Świszcz 2009-02-16
87 Przebudowa budynku OSP w Kołaczkowie Emil Świszcz 2009-02-16
86 DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA W 2009 ROKU Emil Świszcz 2008-12-04
85 Przetarg nieograniczony na "dostawę uzywanego samochodu pozarniczego średniego" Emil Świszcz 2008-09-10
84 Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I Emil Świszcz 2008-09-08
83 Przetarg nieograniczony na „dostawę używanego samochodu pożarniczego średniego” Emil Świszcz 2008-08-28
82 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2008-08-08
81 Droga gminna w m. Władysławowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+545,19 – odnowa nawierzchni. Emil Świszcz 2008-07-31
80 Przetarg nieograniczony pn.„Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna” Emil Świszcz 2008-07-04
79 rzetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Zygmuntowo i Opinogóra Górna - II etap Zygmuntowo” Emil Świszcz 2008-07-02
78 Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Zygmuntowo i Opinogóra Górna” Emil Świszcz 2008-05-06
77 Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek zlokalizowanej na działkach o numerach: 166, 178, 181, 187, 4" Emil Świszcz 2008-03-31
76 Przetarg nieograniczony na „Przebudowe drogi gminnej Nr 120736W Łęki – Pajewo –Króle od km 0+000,00 do km 0+885,00 zlokalizowanej na dz. 38 w obrębie Pajewo-Króle” Emil Świszcz 2008-03-14
75 II Przetarg nieogranyczony na: „Modernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie” Emil Świszcz 2007-07-10
74 Przetarg nieograniczony na: „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie” Emil Świszcz 2007-06-08
73 Przetarg nieograniczony na:„Wykonanie robót wykończeniowych w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej – roboty sanitarne, przyłącze wodociągowe” Emil Świszcz 2007-05-28
72 Przetarg nieograniczony na:„Wykonanie robót wykończeniowych w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej – etap I” Emil Świszcz 2007-05-14
71 Przetarg nieograniczony do 60 000 euro na: "Wykonanie Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna" Emil Świszcz 2007-05-10
70 Przetarg nieograniczony na: „Zakup kruszywa łamanego, żwiru i żużla paleniskowego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych z dostawą na miejsce” Emil Świszcz 2007-04-25
69 Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót wykończeniowych w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej – etap I” Emil Świszcz 2007-04-16
67 Przetarg nieograniczony na: „Zakup kruszywa łamanego, żwiru i żużla paleniskowego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych z dostawą na miejsce” Emil Świszcz 2007-04-12
66 Przetarg nieograniczony na „Wykonanie Projektu Zmiany Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Władysławowo dz. 264/1” Emil Świszcz 2007-03-26
65 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2007-03-16
64 Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej - etap I Emil Świszcz 2007-03-15
63 Przetarg nieograniczony (poniżej 60 000 euro) na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze od km 0+000 do km 0+500,00” Emil Świszcz 2007-01-22
62 Przetarg nieograniczony (poniżej 60 000 euro) na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo na działkach Nr 34, 72 na odcinku od km 0+000 do km 0+700,00” Emil Świszcz 2007-01-22
60 Przetar nieograniczony na: Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Opinogóra Górna w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Emil Świszcz 2006-12-06
59 Przetarg nieograniczony na:Przebudowę drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17 Emil Świszcz 2006-09-14
57 Ogłoszenie o zawarciu umowy na ocieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dzboniu Emil Świszcz 2006-07-14
55 Przetarg nieograniczony do 60 000 euro na: Ocieplenie budynku i wymianę pozostałej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dzboniu Emil Świszcz 2006-06-14
52 Przetarg na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opinogórze Górnej Emil Świszcz 2006-04-24
42 Przetarg nieograniczony na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Opinogóra Górna w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Emil Świszcz 2005-12-23
41 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Władysławowie gm. Opinogóra Górna Emil Świszcz 2005-11-17
39 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków na działce nr 40/2 w miejscowości Kołaki-Budzyno. Emil Świszcz 2005-10-07
36 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wszystkich branż (sanitarna, elektryczna, budowlana) na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Władysławowo i Chrzanówek z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji. Emil Świszcz 2005-06-27
34 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro na: Remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. Emil Świszcz 2005-05-27
33 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuże - Imbrzyki od km 0+ 022,00 do km 0+344,56. Emil Świszcz 2005-05-24
31 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 1. działki gruntu nr 76 w Opinogórze Dolnej, 2. lokalu mieszkalnego w budynku na działce nr 27/3 we Władysławowie. Emil Świszcz 2005-05-12
30 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+752,17 w miejscowości Goździe gm. Opinogóra Górna Emil Świszcz 2005-03-31
27 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro na: Budowa drogi gminnej ul. Słowackiego na działce nr 89 w miejscowości Opinogóra Górna Emil Świszcz 2005-01-21
24 Przetarg nieograniczony na wyposażenie w podstawowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramomwaniem Emil Świszcz 2004-10-22
23 Przetarg nieograniczony na wykonanie moderniazcji drogi gminnej we wsi Długołęka Emil Świszcz 2004-08-17
21 Przebudowa istniejących sieci kanalizacji Sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Opinogórze Górnej Emil Świszcz 2004-05-19
20 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna. Emil Świszcz 2004-05-12
18 Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Pomorze Emil Świszcz 2004-04-13
17 Przebudowa drogi gminnej Pokojewo – Sosnowo od km 0+492,00 do km 1+698,00 - wykonanie nawierzchni żwirowej Emil Świszcz 2004-04-13
16 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna od km 0 + 000,00 do km 1 + 221,30 - wykonanie nawierzchni żwirowej Emil Świszcz 2004-04-13
14 Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych i działek w miejscowości Trętowo, gminie Opinogóra Górna. Emil Świszcz 2004-02-09
13 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań gminy w 2004 roku. Emil Świszcz 2004-01-13
8 Przetarg nieograniczony na dożywianie 91 dzieci (ZP.341/2/04) Emil Świszcz 2004-01-09
7 Przetarg nieograniczony, (poniżej 30 tys. euro) na dostawę używanego samochodu pożarniczego Emil Świszcz 2003-12-09
6 Przetarg nieograniczony (powyżej 30000 euro)na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej. Emil Świszcz 2003-11-24
3 Przetarg nieograniczony (poniżej 3000 euro) na budowę oświetlenia przy drogach powiatowych w miejscowościach: Opinogóra Dolna, Patory, Trętowo, Kobylin, Rembowo, Czernice. Emil Świszcz 2003-09-18

[Liczba odsłon: 1657244]

przewiń do góry