Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
262 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2019-12-19
260 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 2 240 000 zł Kluczek Paweł 2019-11-08
259 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2019-10-11
258 Modernizacja drogi gminnej w m. Patory Kluczek Paweł 2019-09-20
257 Modernizacja drogi gminnej Kołaczków - Łęki Kluczek Paweł 2019-09-05
256 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Klonowo etap I Kluczek Paweł 2019-08-01
255 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Pomorze Kluczek Paweł 2019-08-01
251 Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Opinogóra Górna – budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 98 w m. Kotermań Kluczek Paweł 2019-06-11
254 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga Kołaczków – Kobylin - etap II Kluczek Paweł 2019-06-06
253 Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg Kluczek Paweł 2019-04-16
252 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opinogóra Górna – droga w miejscowości Rembówko Kluczek Paweł 2019-04-16
250 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2019-03-14
249 Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2019-03-11
245 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2019-01-07
247 Zakup i dostawa maszyn Kluczek Paweł 2018-12-31
248 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Kluczek Paweł 2018-12-20
244 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-12-20
246 Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-12-07
243 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-12-07
242 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2018 do 17.12.2021 Kluczek Paweł 2018-10-29
241 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek Kluczek Paweł 2018-08-31
240 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w gminie Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-08-09
239 Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap I oraz modernizacja drogi w m. Łaguny Kluczek Paweł 2018-07-17
238 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2018-06-25
237 Dostawa kruszywa Kluczek Paweł 2018-04-17
235 Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2018-03-19
234 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęki – etap II Kluczek Paweł 2018-03-13
236 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Kluczek Paweł 2018-02-20
233 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Kluczek Paweł 2018-02-19
232 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembowo Kluczek Paweł 2018-02-13
231 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patory Kluczek Paweł 2018-02-13
230 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2017-12-12
229 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków Kluczek Paweł 2017-09-01
228 Przebudowa drogi gminnej w m. Łęki – etap I Kluczek Paweł 2017-08-22
227 Przebudowa dróg gminnych Bacze – Opinogóra Dolna oraz Rąbież - Kołaki-Budzyno (Morgi) Kluczek Paweł 2017-06-27
226 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opinogóra Górna i Opinogóra Dolna Kluczek Paweł 2017-05-29
225 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej. Kluczek Paweł 2017-05-29
224 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2017-05-04
223 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej Kluczek Paweł 2017-04-27
222 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki-Kwasy Kluczek Paweł 2017-03-31
221 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pomorze, Kołaki-Kwasy i Bogucin Kluczek Paweł 2017-03-20
220 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Kluczek Paweł 2017-01-04
219 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2016-12-27
218 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna w latach 2017-2018 Kluczek Paweł 2016-12-08
217 Rozbudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce Kluczek Paweł 2016-10-14
216 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków Kluczek Paweł 2016-08-29
215 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2016-06-14
214 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pałuki i Kołaki-Kwasy Kluczek Paweł 2016-04-20
212 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze oraz drogi gminnej Rąbież - Kołaki-Budzyno Kluczek Paweł 2016-04-08
213 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przytoka i Władysławowo Kluczek Paweł 2016-03-30
211 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2015-12-29
209 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2015 do 17.12.2018 Kluczek Paweł 2015-12-23
210 Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2015-11-24
208 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 Kluczek Paweł 2015-11-17
207 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kołaczkowie Kluczek Paweł 2015-11-17
206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2015-06-16
205 Dokończenie modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2015-06-03
204 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2015-04-30
203 Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Czernice Kluczek Paweł 2015-04-15
202 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbież Kluczek Paweł 2015-03-13
201 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2014-12-10
200 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 Kluczek Paweł 2014-10-23
199 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2014-10-23
198 Wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Mam 5 lat i poznaję świat” Kluczek Paweł 2014-09-23
197 Budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego w ramach utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-08-19
195 Przebudowa drogi gminnej Rembówko - Rembowo Kluczek Paweł 2014-08-11
196 Wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej Kluczek Paweł 2014-08-07
194 Przebudowa drogi gminnej Kołaki-Kwasy - Janowięta Kluczek Paweł 2014-07-23
193 Wykonanie placów zabaw Kluczek Paweł 2014-07-09
192 Wykonanie placów zabaw w gminie Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-06-11
188 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opinogóra Górna - Etap IV Kluczek Paweł 2014-05-28
191 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2014-05-27
190 Remont budynku oczyszczalni ścieków Kluczek Paweł 2014-05-26
189 Remont budynku oczyszczalni ścieków w m. Pomorze Kluczek Paweł 2014-04-24
187 Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Kołaczków Kluczek Paweł 2014-03-10
185 Remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wierzbowie Kluczek Paweł 2014-03-10
186 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Elżbiecin Kluczek Paweł 2014-02-27
184 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-11-29
183 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 Emil Świszcz 2013-10-29
182 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-07-03
181 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2013-06-04
180 Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2013-05-29
179 Przebudowa drogi gminnej Rąbież - Kołaki Budzyno (Morgi). Kluczek Paweł 2013-05-09
178 Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2013-04-23
177 Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkowo Kluczek Paweł 2013-04-23
175 Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy na terenie działki nr 77 w m. Dzbonie Kluczek Paweł 2013-03-28
174 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III (2013 r.) Kluczek Paweł 2013-03-25
173 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Władysławowo i Chrzanówek Kluczek Paweł 2013-02-15
176 Dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej, Gimnazjum w Opinogórze Górnej, Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej, Szkole Podstawowej w Kołaczkowie Kluczek Paweł 2013-02-13
172 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2012 do 17.12.2015 Kluczek Paweł 2012-12-24
171 Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Kluczek Paweł 2012-12-17
170 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2012-12-06
169 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 Kluczek Paweł 2012-11-05
166 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 1.680.000 zł Kluczek Paweł 2012-08-06
167 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Kluczek Paweł 2012-07-04
163 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opinogóra Górna - etap III Kluczek Paweł 2012-05-18
165 Przebudowa parkingu przy GOK w Opinogórze Górnej Kluczek Paweł 2012-05-14
164 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Kluczek Paweł 2012-05-04
162 Uporządkowanie terenu zielonego w centrum Opinogóry Kluczek Paweł 2012-05-04
161 Aranżacja pomieszczeń przy byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Kluczek Paweł 2012-04-11
158 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławowo Kluczek Paweł 2012-03-27
159 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna Kluczek Paweł 2012-03-26
157 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytoka Kluczek Paweł 2012-03-21
160 Dostawa mieszanki popiołowo-żużlowej do miejscowości Łęki Kluczek Paweł 2012-02-29
155 Dostawa energii elektrycznej Emil Świszcz 2012-01-31
156 Dostawa mieszanki popiołowo - żużlowej z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2012-01-30
154 UDZIELENIE GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 800.000 ZŁ Emil Świszcz 2011-12-02
152 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 Emil Świszcz 2011-11-21
153 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł Emil Świszcz 2011-11-18
151 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 Emil Świszcz 2011-10-18
149 Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Władysławowo i Kobylin Emil Świszcz 2011-10-17
150 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dążymy do celu Emil Świszcz 2011-10-04
147 Zamknięcie powierzchniowe drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo Emil Świszcz 2011-09-26
146 „Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Władysławowo, Chrzanówek i Kobylin” Emil Świszcz 2011-09-19
148 Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dążymy do celu” Emil Świszcz 2011-09-06
144 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu II Emil Świszcz 2011-08-30
145 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2011-08-29
143 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł II Emil Świszcz 2011-08-02
139 „Przebudowę drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo” Emil Świszcz 2011-07-20
140 „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo” Emil Świszcz 2011-07-14
141 Remont drogi gminnej w miejscowości Czernice Emil Świszcz 2011-07-14
142 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1500000 zł. Emil Świszcz 2011-06-27
138 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu – Moje Boisko „ORLIK 2012” Emil Świszcz 2011-06-03
136 Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Emil Świszcz 2011-05-12
137 Budowę chodnika w miejscowości Opinogóra Górna Emil Świszcz 2011-05-06
135 „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek” Emil Świszcz 2011-04-15
134 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bacze Emil Świszcz 2011-04-12
132 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2011-03-17
133 „Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu” Emil Świszcz 2011-02-22
131 Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2011-01-10
130 „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych” Emil Świszcz 2010-12-13
128 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 Emil Świszcz 2010-11-24
129 Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2010 kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 zł Emil Świszcz 2010-11-19
127 Dostawa energii elektrycznej Emil Świszcz 2010-08-26
126 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2010-08-26
125 Droga Gminna w miejscowości Kołaki Kwasy Emil Świszcz 2010-08-17
124 Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap I Emil Świszcz 2010-07-01
123 UDZIELENIE GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA W ROKU BUDŻETOWYM 2010 KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3 000 000 ZŁ Emil Świszcz 2010-07-01
121 DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA BEZ PORAŻEK Emil Świszcz 2010-06-24
122 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Władysławowo i Pomorze oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek Emil Świszcz 2010-05-26
118 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rembowo i Trętowo - Mazarnięta Emil Świszcz 2010-05-24
120 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałuki i Załuże Imbrzyki Emil Świszcz 2010-05-21
119 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Rembówko i Opinogóra Emil Świszcz 2010-05-21
116 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012. Emil Świszcz 2010-05-14
117 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI BUDZYNO Emil Świszcz 2010-05-07
121 DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA BEZ PORAŻEK Emil Świszcz 2010-05-07
115 Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy – Janowięta w km 0+000 – 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie – Janowięta – Wierzbowo w km 0+000 - 1+617” Emil Świszcz 2010-03-31
114 Posiłek dla uczestników w projekcie ”Edukacja bez porażek” Emil Świszcz 2010-03-24
113 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych Emil Świszcz 2010-03-15
112 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zygmuntowo Emil Świszcz 2010-03-15
110 Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej, wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu budynku strażnicy OSP w Opinogórze Emil Świszcz 2010-03-03
111 budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap II Emil Świszcz 2010-02-23
109 DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w 2010 ROKU Emil Świszcz 2010-01-25
107 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opinogóra Górna w okresie od 18.12.2009 do 17.12.2012 Emil Świszcz 2010-01-22
106 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna, parking na działce 41/6 Emil Świszcz 2010-01-22
108 Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III Emil Świszcz 2010-01-22
104 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-12-02
105 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł. Emil Świszcz 2009-11-30
102 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej II Emil Świszcz 2009-10-28
95 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-10-16
91 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej i budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej Emil Świszcz 2009-10-16
89 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Dzbonie Emil Świszcz 2009-10-15
103 „Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u II” Emil Świszcz 2009-10-14
100 Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u Emil Świszcz 2009-10-12
101 Dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego Emil Świszcz 2009-09-30
98 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł." Emil Świszcz 2009-09-24
92 Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 692,09 Emil Świszcz 2009-09-24
94 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 692,09. Emil Świszcz 2009-09-02
99 Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu GBA Emil Świszcz 2009-09-01
97 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej Emil Świszcz 2009-08-28
93 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna”. Emil Świszcz 2009-08-18
90 Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2009-08-18
87 Przebudowa budynku OSP w Kołaczkowie Emil Świszcz 2009-07-10
88 Droga gminna Nr 120729W Patory – Rembówko – Bogucin na odcinku od km 0 +000,00 do km 1 + 200,00 Emil Świszcz 2009-07-10
86 DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA W 2009 ROKU Emil Świszcz 2008-12-31
84 Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I Emil Świszcz 2008-11-03
85 Przetarg nieograniczony na "dostawę uzywanego samochodu pozarniczego średniego" Emil Świszcz 2008-11-03
81 Droga gminna w m. Władysławowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+545,19 – odnowa nawierzchni. Emil Świszcz 2008-11-03
81 Droga gminna w m. Władysławowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+545,19 – odnowa nawierzchni. Emil Świszcz 2008-09-08
80 Przetarg nieograniczony pn.„Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna” Emil Świszcz 2008-09-08
83 Przetarg nieograniczony na „dostawę używanego samochodu pożarniczego średniego” Emil Świszcz 2008-09-02
81 Droga gminna w m. Władysławowo odcinek od km 0+000,00 do km 0+545,19 – odnowa nawierzchni. Emil Świszcz 2008-08-29
82 Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna Emil Świszcz 2008-08-21
79 Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Zygmuntowo i Opinogóra Górna - II etap Zygmuntowo” Emil Świszcz 2008-07-29

[Liczba odsłon: 1339193]

przewiń do góry