Gmina uzna za zbiórkę selektywną przyjmując opłatę 16 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości oddzielał i gromadził oddzielne następujące frakcje odpadów:

1)         papier;

2)         metale;

3)         tworzywa sztuczne;

4)         szkło;

5)         odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6)         bioodpady;

7)         odpady niebezpieczne;

8)         przeterminowane leki i chemikalia;

9)         odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

10)       zużytych baterii i akumulatorów;

11)       zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12)       mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

13)       zużytych opon;

14)       odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

15)       odpadów tekstyliów i odzieży;

16)       odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych - resztkowych odpadów po segregacji).

Posegregowane szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i bioodpady mieszkańcy gromadzą w dostarczonych workach i wystawiają przed posesję w terminach ich zbiórki.

Pozostałe posegregowane odpady komunale przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej

Wszystkie posegregowane odpady będą przyjmowane bezpłatnie.

Jednym z głównych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elzbieta Pełka - Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-09 09:18:27
  • Liczba odsłon: 1067
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662009]

przewiń do góry