Protokół:

 

Uchwała nr XLI/216/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

.....................................................................................................................................................

Uchwała nr XLI/215/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przbiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansoewej

........................................................................................................................................................

Uchwała nr XLI/214/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbowo na lata 2010-2017

...........................................................................................................................................................

Uchwała nr XLI/213/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 08 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-18 13:30:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 12:00:02
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662923]

przewiń do góry