Fundusz sołecki na 2015 r. - sołectwa składają wnioski do końca września 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że Rada Gminy Opinogóra Górna w dniu 14 marca  2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/206/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2015 r. 

Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa

liczba mieszkańców

kwota f. s. na 2015 r.

BACZE

93

8 597,91

BOGUCIN

124

9 507,59

CHRZANOWO

67

7 834,95

CHRZANÓWEK

206

11 913,83

CZERNICE

129

9 654,31

DŁUGOŁĘKA

183

11 238,91

DZBONIE

159

10 534,64

ELŻBIECIN

119

9 360,86

GOŹDZIE

54

7 453,48

JANOWIĘTA

49

7 306,76

KĄTY

95

8 656,60

KOBYLIN

117

9 302,17

KOŁACZKÓW

482

20 012,88

KOŁAKI-BUDZYNO

98

8 744,63

KOŁAKI-KWASY

81

8 245,78

KOTERMAŃ

115

9 243,49

ŁAGUNY

176

11 033,49

ŁĘKI

119

9 360,86

OPINOGÓRA DOLNA

244

13 028,91

OPINOGÓRA GÓRNA

535

21 568,13

OPINOGÓRA KOLONIA

54

7 453,48

PAJEWO-KRÓLE

57

7 541,51

PAŁUKI

250

13 204,98

PATORY

50

7 336,10

POKOJEWO

56

7 512,17

POMORZE

207

11 943,17

PRZEDWOJEWO

362

16 491,55

PRZYTOKA

43

7 130,69

RĄBIEŻ

105

8 950,04

REMBOWO

151

10 299,88

REMBÓWKO

116

9 272,83

SOSNOWO

52

7 394,79

WIERZBOWO

226

12 500,71

WILKOWO

40

7 042,66

WŁADYSŁAWOWO

416

18 076,15

WOLA  WIERZBOWSKA

181

11 180,22

WÓLKA ŁANIĘCKA

43

7 130,69

ZAŁUŻE IMBRZYKI

83

8 304,47

ZYGMUNTOWO

262

13 557,11

RAZEM

5999

404 923,38

 

 

   Decyzja na temat przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego musi zostać podjęta przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego, a wniosek powinien być złożony do 30.09.2014 r. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Uzasadnieniem przyjęcia zadania do realizacji  powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu i powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji    i uzasadnienie.

Od 20 marca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

Nowa ustawa umożliwia wspólną realizację przedsięwzięć przez sołectwa, jednakże każde  z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu. Wnioskowana zmiana nie może spowodować przekroczenia środków przyznanych w uchwale budżetowej. Wniosek o zmianę przedsięwzięć musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. Przy zmianie przedsięwzięć obowiązują te same zasady jak przy uchwalaniu wniosku.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka-Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-25 09:44:02
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660408]

przewiń do góry