INFORNACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522)oraz ograniczeniem sposobu załatwiania spraw przez Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, celem umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej – ustala się następujący sposób przyjmowania zgłoszeń:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku,  w godz. 7451500 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugopinogora@bip.org.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

 

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu:   23 671 70 24.

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzania losowania członków określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267)

Obowiązujący wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej został określony w uchwale Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

Wzór  - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Wzór - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej – Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Wyjasnienie zdnia 26 marca 2020 r.
ZPOW-571-32/20

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-02 11:24:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-02 11:53:43
  • Liczba odsłon: 457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657177]

przewiń do góry