--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Opinogórze Górnej
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

1.

MIKLASZEWSKI Robert , lat 49, zam. Opinogóra Dolna,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 


2.

BARANOWSKI Krzysztof , lat 51, zam. Opinogóra Górna,

zgłoszony przez KW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOW WYBORCZE - Lista nr 19

 


Okręg wyborczy Nr 2

1.

PSZCZÓŁKOWSKI Grzegorz , lat 38, zam. Opinogóra Dolna,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 


Okręg wyborczy Nr 3

1.

PIOTROWSKI Krzysztof , lat 59, zam. Zygmuntowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

STASZEWSKI Ryszard , lat 60, zam. Czernice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 


Okręg wyborczy Nr 4

1.

KONWERSKI Andrzej , lat 52, zam. Bacze,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 


Okręg wyborczy Nr 5

1.

RZEPLIŃSKI Adam , lat 33, zam. Kotermań,

zgłoszony przez KWW AG ZIEMIA OPINOGÓRSKA - Lista nr 17

 


2.

WIĘCKIEWICZ Anna , lat 34, zam. Kołaki-Kwasy,

zgłoszona przez KWW ANNY WIĘCKIEWICZ - Lista nr 18

 

  Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

MATUSZEWSKI Łukasz Wojciech , lat 34, zam. Przedwojewo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

SZEMPLIŃSKA Iwona , lat 45, zam. Przedwojewo,

zgłoszona przez KWW IWONA SZEMPLIŃSKA - Lista nr 21

 

  Okręg wyborczy Nr 7

 
 

1.

KOMOROWSKI Jerzy Wojciech , lat 68, zam. Wola Wierzbowska,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

  Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

GOŹDZIEWSKI Tadeusz , lat 58, zam. Goździe,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

KOŁAKOWSKA Małgorzata , lat 62, zam. Kołaki-Budzyno,

zgłoszona przez KWW AG ZIEMIA OPINOGÓRSKA - Lista nr 17

 

  Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

GROCHOWSKA Jolanta , lat 51, zam. Kołaczków,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

  Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

OLEWNICZAK Rafał , lat 29, zam. Łęki,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

  Okręg wyborczy Nr 11

 
 

1.

KRAKOWSKA Joanna , lat 36, zam. Pałuki,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

KIJEWSKI Mariusz , lat 45, zam. Bogucin,

zgłoszony przez KWW AG ZIEMIA OPINOGÓRSKA - Lista nr 17

 

  Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

WIŚNIEWSKI Kazimierz , lat 62, zam. Władysławowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

KOWALSKI Piotr , lat 39, zam. Władysławowo,

zgłoszony przez KWW PIOTRA KOWALSKIEGO - Lista nr 22

 

  Okręg wyborczy Nr 13

 
 

1.

WAŚNIEWSKI Jerzy Józef , lat 45, zam. Chrzanówek,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

GĄSIOROWSKI Adam Piotr , lat 45, zam. Chrzanówek,

zgłoszony przez KWW AG ZIEMIA OPINOGÓRSKA - Lista nr 17

 

 

3.

ZMORZYŃSKA Maria Katarzyna , lat 47, zam. Pomorze,

zgłoszona przez KWW ZMORZYŃSKA - Lista nr 20

 

  Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

GOŹDZIEWSKI Robert , lat 50, zam. Trętowo-Mazarnięta,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

  Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

OKONIECKI Jacek , lat 45, zam. Rembówko,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

CZARNECKI Jarosław , lat 36, zam. Rembówko,

zgłoszony przez KWW AG ZIEMIA OPINOGÓRSKA - Lista nr 17

 

 

 

 

   Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

       w Opinogórze Górnej

 

 

  /-/ Beata Teresa Golasińska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.       z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna, przyznano następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA GĄSIOROWSKIEGO ZIEMIA OPINOGÓRSKA

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WIĘCKIEWICZ

19

KOMITET WYBORCZY CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOWANIE WYBORCZE

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIA KATARZYNA ZMORZYŃSKA

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONA SZEMPLIŃSKA

22

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KOWALSKIEGO

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                        w Opinogórze Górnej

 

                                                                                                      Beata Teresa Golasińska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Opinogórze Górnej

z dnia 27 września 2018 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Opinogóra Górna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Opinogóra Górna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


1.

CZYŻYK Piotr Robert, lat 47, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Władysławowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

  

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Opinogórze Górnej

 

 

/-/ Beata Teresa Golasińska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  2

(PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  4

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  7

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  9

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  10

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania
w okręgu wyborczym nr
  14

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBWIESZCZENIE  

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 18 września 2018 r.

(PDF)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 17 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

(PDF)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 23 sierpnia 2018 r .

 

         Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) oraz   uchwały Nr XXXII/210/2018 Rady Gminy   Opinogóra Górna z dnia            23 marca 2018 r.   w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 3152) podaje się   do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym

1

Sołectwo: Opinogóra Górna

 

1

2

Sołectwa: Kąty, Opinogóra Dolna, Opinogóra-Kolonia

 

1

3

Sołectwa: Czernice, Elżbiecin, Zygmuntowo

 

1

4

Sołectwa: Bacze, Dzbonie, Rąbież

 

1

5

Sołectwa: Janowięta, Kołaki-Kwasy, Kotermań

 

1

6

Sołectwo: Przedwojewo

 

1

7

Sołectwa: Wierzbowo, Wola Wierzbowska

 

1

8

Sołectwa: Goździe,   Kołaki-Budzyno,   Łaguny, Wilkowo

 

1

9

Sołectwo: Kołaczków

 

1

10

Sołectwa: Kobylin, Łęki, Pajewo-Króle

 

1

11

Sołectwa: Bogucin, Pałuki, Przytoka

 

1

12

Sołectwa: Władysławowo

 

1

13

Sołectwa: Chrzanowo, Chrzanówek, Pomorze

 

1

14

Sołectwo: Długołęka miejscowości: Długołęka, Klonowo, Trętowo-Mazarnięta

Sołectwo: Pokojewo miejscowości: Osyski, Pokojewo Sołectwo: Sosnowo

Sołectwo: Załuże-Imbrzyki miejscowości: Niemierzyce, Trętowo-Pełzy, Załuże-Imbrzyki

 

1

15

Sołectwa:   Patory, Rembowo, Rembówko, Wólka Łanięcka

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opinogórze Górnej   mieści się   w Urzędzie Gminy   w   Opinogórze Górnej

  ul.   Z. Krasińskiego 4, tel. 23 671 70 24.

 

                                                                                                       Wójt                        
                                                                                                         Piotr Czyżyk                                               
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Golasińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 14:21:18
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661943]

przewiń do góry