ZARZĄDZENIE Nr 95 /11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 94/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie wykorzystania narzędzi informatycznych do elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej korespondencji z obywatelami w Urzedzie Gminy w opinogórze Górnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 93/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.25.2011 na zadanie pn.: "Udzielenie Gminie Opinogóra Górna kredytu długoterminowego".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 92/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.24.2011 na zadanie pn.: "Udzielenie Gminie Opinogóra Górna  kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł".
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 48/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.13.2011 na zadanie inwestycyjne pn.: "Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł II"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 47/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 46/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Wróblewskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 45/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Beaty Okonieckiej

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 44/11

 Wójta Gminy w Opinogórze Górnej

 z dnia 03 lipca 20II roku

w sprawie: przyznania środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 43 /11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 42/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

Z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 41

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 40

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 39/11

Wójta Gminy w Opinogórze Górnej

z dnia 24 czerwca 20 II roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 38/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.12.2011 na zadanie inwestycyjne pn.: "Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2011 kredytu długoterminowe go w kwocie 1.500.000 zł".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 37/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.1O.20łl na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Czernice".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 36/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.11.20 11 na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.27l.9.201l na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej Dzbonie -Janowięta -Wierzbowo".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 34

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 33

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/ 11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zaciągnięci a kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 30/11

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwialnej

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 29 /11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.8.20 II na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu -Moje Boisko "ORLlK 2012".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 28

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 27

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 25

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 24/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 4 kwietnia 20 II r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w po stępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ .Z.271.7.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa chodnika w miejscowości Opinogóra Górna".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 23

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 22/11

WÓJTAGMINY OPINOGÓRAGÓRNA

Z dnia 31 marca 2011 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 21/11

Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010 (art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

o zamówienie publiczne RłOŚ.Z.271.6.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego O środka Kultury w Opinogórze".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/11

 Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją

z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i wyborów Wójta

przeprowadzonych w dniu 21listopada2010roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 18/11

WÓJTAGMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Opinogóra Górna do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w p o stępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.5.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanówek".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w po stępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.3.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 14 A /11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie: upoważnienia do realizacji projektu " WIELKI TEATR MAŁYCH AKTORÓW" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 14

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 12/1I

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w po stępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z.271.2.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 11

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 10

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 9/11

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 lutego 2011 r.

W sprawie: wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania załatwieniaspraw w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 8/11

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 lutego 2011 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne R10Ś.Z.271.1.2011 na zadanie inwestycyjne pn: "Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych".

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 7/ 11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 17 stycznia 2011 r.

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez Gminę Opinogóra Górna wniosku projektu konkursowego pt. " Program aktywnej integracji w gminie

Opinogóra Górna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 -Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 6 /11

 WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

 z dnia 17 stycznia 2011r.

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej do wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez Gminę Opinogóra Górna wniosku projektu systemowego pl. " Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 5/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorząd u terytorialnego od rębnymi ustawami na 2011 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Opinogóra Górna na 2011 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 3

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 2/11

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 12 stycznia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 100/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 1

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-06 12:11:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-25 09:09:14
  • Liczba odsłon: 824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662901]

przewiń do góry