Zadanie pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie nieruchomości położonych w Gminie Opinogóra Górna” zrealizowane w 2020 r., sfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 


Informacja z raportu z inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Opinogóra Górna

Produkcja i odbiór ciepła oparta jest na źródłach rozproszonych – indywidualnych (wspomniany wyżej brak centralnego systemu ciepłowniczego). Spośród nich, zdecydowanie największy jest udział kotłów na paliwa stałe (83 proc. wszystkich źródeł ciepła). Za istotny należy również uznać odsetek innych źródeł ciepła bazujących w procesie spalania na węglu i drewnie – pieców, piecokuchni, pieców wolnostojących i kominków oraz pieców kaflowych (10 proc.). Warto zwrócić uwagę, iż ww. źródła ciepła współistnieją często obok siebie w ramach jednego budynku/obiektu – np. kocioł na paliwa stałe wraz z używanym okazjonalnie piecem kaflowym.
Źródła ciepła wykorzystujące w procesie spalania węgiel i/lub drewno stanowią około 93 proc. wszystkich zidentyfikowanych, co wynikać może z: 1) wyraźnej dominacji budynków starszych – zbudowanych i oddanych do użytku w latach 1950- 1989, w których od czasu budowy nie wykonano istotnych prac termomodernizacyjnych; 2) przekonaniu użytkowników o dużej efektywności ekonomicznej związanej z eksploatacją źródeł ciepła bazujących na węglu i/lub drewnie – zwłaszcza w budynkach niewystarczająco ocieplonych; 3) relatywnie dużej (w odniesieniu do kraju) dostępności lokalnie produkowanego surowca energetycznego (drewno).
W nielicznych – w skali całej gminy – budynkach jako podstawowe źródło ciepła wykorzystywane są kotły charakteryzujące się większą efektywnością energetyczną i bardziej ekologiczne – kotły olejowe, kotły spalające biomasę (tj. pelletowe lub zgazowujące drewno), kotły elektryczne i kotły gazowe. Łącznie zidentyfikowano 6,15 proc. kotłów wymienionych rodzajów. Co warte podkreślenia, również one współistnieją często w ramach jednego budynku/obiektu obok źródeł wykorzystujących w procesie spalania węgiel i/lub drewno – jako instalacje dodatkowe, ukierunkowane np. na produkcję ciepłej wody użytkowej.

Łączna, ustalona powierzchnia użytkowa budynków objętych inwentaryzacją źródeł ciepła wyniosła 132 198,31 m2.

W wyniku inwentaryzacji źródeł ciepła przeprowadzonej w gminie Opinogóra Górna zidentyfikowano istniejące źródła ciepła, ustalono stan termomodernizacji budynków oraz zbadano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Na terenie gminy nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze.

 


 

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA

W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego – od dnia 21 września do 9 października 2020 r. na terenie Gminy Opinogóra Górna przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła.
Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, a także wsparcie gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego - np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.
Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Opinogóra Górna będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.
Ankietę można wypełnić samodzielnie:
• wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej (każdy z poniższych adresów prowadzi do tego samego formularza):
- http://amminvestments.pl/opinogoragorna-ankieta
- https://cutt.ly/opinogoragorna-ankieta
• telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz. 14:00 – 17:00).
Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku / lokalu, posiadającego ogrzewanie (urządzenie generujące ciepło), w którym wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych (CO - ogrzewanie) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU - np. do mycia).
Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).
Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Opinogóra Górna
oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Treść plakatu PDF

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-06 13:12:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Alicja Stryczniewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 15:16:23
  • Liczba odsłon: 412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657257]

przewiń do góry