Obwieszczenie 1 z 2007.01.02.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany stuidium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 2 z 2007.02.22.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 3 z 2007.03.08.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 4 z 2007.03.28.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 5 z 2007.05.09. o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 6 z 2007.05.18.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 7 z 2007.06.30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie  z 2007.07.17 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opinogóra Górna.

Protokół   z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.z dnia 01. 08. 2007 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia Przebudowa drogi gminnej Kołaki - Kwasy - Janowieta

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia Przebudowa drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 01 sierpnia 2007 r. zawiadamia że zostalo wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaje przedsięwzięcia.  Przebudowa drogi gminnej Rąbież - Wilkowo o długości 1745,17 m i odcinka drogi gminnej Opinogóra Dolna - Załuże - Wilkowo o dlugości 1119,32 m, o łącznej długości 2864,49 m. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zatoki autobusowej przy drodze gminnej na terenie gminy Opinogóra Górna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia dorgowego w Czernicach na terenie gminy Opinogóra Górna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabla światłowodowego relacji Dzbonie - Wola Wierzbowska.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia. Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin - Pomorze - Czernice na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 692,09

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie ROŚ.7610-4/07 o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Nr 120703 Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie ROŚ.7610-3/07 o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Nr 120704 Kołaki-Kwasy - Janowięta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie ROS.7610-4/07 o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Rąbież - Załuże - Wilkowo o długości 1745,17 m i odcinka drogi gminnej
Opinogóra Dolna - Załuże - Wilkowo o długości 1119,32 m o łącznej długości
2864,49 m.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opinogóra Górna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie  wydania postanowienia znak sprawyROŚ.7610-2/07 o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej
Opinogóra Górna - Opinogóra Kolonia - Patory - Załuże Imbrzyki - Sosnowo -
Pokójewo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wydania postanowienia znak sprawy ROŚ.7610-2/07 o odstąpieniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Elżbiecin-Pomorze-Czernice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie  z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie budowy kabla światlowodowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustaleniainwestycji celu publicznego polegajacej na budowie elektrowni wyatrowych 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-02 15:42:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:40:06
  • Liczba odsłon: 6366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657225]

przewiń do góry