INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Gornej ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu VII-,, Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.21 . Wybór Partnera dotyczy konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712) – konkurs został rozstrzygnięty w następujący sposób:

Do konkursu zgłosił się jeden oferent :


MAZOWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

Ul.Jureckiego 28

06-400 Ciechanów


który przedłożył dokumentację zgodną z wymogami określonymi w konkursie. Partner spełniał wymogi merytoryczne i formalne określone w postępowaniu konkursowym.

W związku z powyższym partnerem została organizacja pozarządowa:


MAZOWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

ul. Jureckiego 28

06-400 Ciechanów                                                                                   Kierownik

                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  Ewa Żórawska---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 20.03.2012r.

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”; Poddziałanie 7.2.1, w ramach konkursu, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić w dniu 11.04.2012r., na podstawie art. 28 a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tekst jednolity 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do projektu.

(PDF)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-20 09:37:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 15:00:49
  • Liczba odsłon: 1885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657239]

przewiń do góry