Protokół:

 

• Nr XLIII/225/10

 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie odnowy Miejscowości Władysławowo na lata 2010-2017,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nr XLIII/226/10

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wierzbowo na lata 2010-2017,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/227/10

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Załącznik 1 i 2 do Uchwały nr XLIII/227/10

  Rady Gminy Opinogóra Górna

  z dnia 6 października 2010r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/228/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Załącznik 1 i 2 do Uchwały XLIII/228/10

  Rady Gminy Opinogóra Górna

  z dnia 6 października 2010r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


• Nr XLIII/229/10

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Załącznik do Uchwały nr XLIII/229/10

   Rady Gminy Opinogóra Górna

   z dnia 6 października 2010r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/230/10

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej gmina Opinogóra Górna,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/231/10

w sprawie uchwalenie regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Opinogóra górna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/232/10

w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/233/10

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Henryka Pingielskiego zam. 06-400 Ciechanów ul. Pułtuska 12/29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/234/10

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
obszarze gminy Opinogóra Górna,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/235/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
 budżetowej Gminy Opinogóra Górna,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/236/10

w sprawie zmian w budżecie  Gminy Opinogóra
 Górna na rok 2010,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/237/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 w roku budżetowym 2010,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nr XLIII/238/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
 Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Obwieszczenie 

w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego
 Statutu Gminy Opinogóra Górna.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-17 12:53:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 12:20:10
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657201]

przewiń do góry