Protokół:

 

- Nr XVII/79/08 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opinogóra Górna do roku 2020.


- Nr XVII/80/08 w sprawie: zaopiniowania zweryfikowanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu aglomeracji Opinogóra Górna.


- Nr XVII/81/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.


- Nr XVII/82/08 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Opinogóra górna do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie" Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


- Nr XVII/83/08 w sprawie: realizacji programu kanalizacji indywidualnej w Gminie Opinogóra Górna.


- Nr XVII/84/08 w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i najmu.


- Nr XVII/85/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo.


- Nr XVII/86/08 w sprawie: powołania Komisji doraźnej do rozdysponowania funduszy na remonty dróg wiejskich.


- Nr XVII/87/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-04 11:58:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 08:34:13
  • Liczba odsłon: 664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660370]

przewiń do góry