Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

 podaję informację o braku potrzeby sporządzania oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna (procedura wszczęta uchwałą Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013 r.).

(PDF)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA WÓJTA GMINY O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OSWIATOWYCH
 W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
(PDF)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-05 16:01:01
  • Liczba odsłon: 694
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657256]

przewiń do góry