ZARZĄDZENIE Nr 1/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali
użytkowych (garaży) położonych w Kołaczkowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 marca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert i dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o WZiZG w przypadkach
braku planu zagospodarowania   przestrzennego - zamówienie publiczne nr 340-2/2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 5/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 marca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej celem przeprowadzania postępowań
oudzielenie zamówienia publicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 8/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 02, położonego w budynku mieszkalnym w Kołaczkowie na działce nr 228/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 11/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 kwietnia 2003 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót budowlanych dotyczących budowy
sieci wodociągowej z przyłączami w m. Przedwojewo Kolonia gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym gruntu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 maja 2003 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót budowlanych dotyczących budowy     osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 9 maja 2003 roku

w sprawie: ustalenia bazowej stawki czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz procentowych wskaźników
czynników obniżających lub podwyższających stawkę bazową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 maja 2003 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 czerwca 2003 roku

Zatwierdzające  Regulamin w sprawie: zasad podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2003 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 czerwca 2003 roku

w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 czerwca 2003 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących działki budowlane:
- położone w m. Opinogóra Dolna oznaczone numerami 38/10 i 76,
- położona w m. Władysławowo oznaczona numerem 350.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego
budowy „gnojowników" w ilości 78 sztuk na terenie gminy Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 21/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna 
z dnia 28 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania rzeczoznawcy w postępowaniu przetargowym ZP340-18/2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 22/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót budowlanych dotyczących
budowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Laguny gm. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 23/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót budowlanych dotyczących budowy  
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Kołaczków gm. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 24/03
Wójta  Gminy  Opinogóra Górna
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2003 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 25/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 września 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 8 września 2003 roku

w sprawie: powołania Zespołu do spraw postępowania z dokumentacją z referendum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/2/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót budowlanych dotyczących budowy  
drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w m. Opinogóra Kolonia - Załuże Patory
gm. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 28/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 października 2003 roku

w sprawie: organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz
zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego gminy Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 października 2003 roku

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29a/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 listopada 2003 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru
robót - przebudowa drogi gminnej w m. Wilkowo gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 30/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 listopada 2003 roku

w   sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót -
modernizacja drogi gminnej w m. Załuże - Patory gm. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 listopada 2003 roku

W sprawie: powołania rzeczoznawcy w postępowaniu o zamówienie
publiczne ZP 340-31/2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 listopada 2003 roku

w sprawie: Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 33/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 grudnia 2003 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w m. Opinogóra Górna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
numer 61/3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 34a/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 grudnia 2003 roku

w sprawie: zbycia trzech lokali mieszkalnych i trzech działek gruntu położonych
w m. Trętowo (obręb: Załuże Imbrzyki):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna   
z dnia    29 grudnia 2003 roku

w   sprawie: powołania komisji odbioru robót dotyczących budowy   sieci wodociągowej
z przyłączami w m.Wólka Łanięcka i Chrzanowo gm. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 36/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna 
z dnia 31 grudnia   2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 37/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 60/1, położonej w m. Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 38/03
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-07 11:00:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-07 14:24:31
  • Liczba odsłon: 682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660328]

przewiń do góry