Nr XXIII/120/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

 

Nr XXIII/121/05 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

Nr XXIII/122/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

Nr XXIII/123/05 w sprawie: zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Pomorze.

 

Nr XXIII/124/05 w sprawie: zatwierdzenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług za zbiorowe odprowadzenie ścieków w miejscowości Opinogóra Górna.

 

Nr XXIII/125/05 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

Nr XXIII/126/05 w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Władysławowo i Wólka Łanięcka.

 

Nr XXIII/127/05 w sprawie: zwolnień od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu
lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Uchwała Nr XXIII/128/05
w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

 

Nr XXIII/129/05 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Przytoka w gminie Opinogóra Górna
z „części wsi Pałuki" na „wieś".

 

Nr XXIII/130/05 w sprawie: zmiany urzędowej nazwy miejscowości Załuże-Patory
z Gminie Opinogóra Górna z „Załuże-Patory" na „Patory".

 

Nr XXIII/131/05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-05 10:56:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-12 11:42:27
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661994]

przewiń do góry