Protokół: 

 

 Uchwała nr XXXIII/166/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik do uchwały nr XXXIII/166/09

Przepływ środków budżetu Gminy Opinogóra Górna w latach 2009-2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXIII/165/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/165/09

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/165/09

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2009 rok

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/165/09

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/165/09

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 5   do uchwały nr   XXXIII/165/09

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

…………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/165/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 29 października 2009r.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

……………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XXXIII/164/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 października 2009r.

zmieniająca uchwałę XXVIII/148/09   Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego

………………………………………………………………………………………………………………….........

Uchwała nr XXXIII/163/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 listopada 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku   wielorodzinnym w m. Trętowo   - Pełzy   na rzecz obecnego użytkownika

………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XXXIII/162/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie uchwalenia: aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z analizą oddziaływania na środowisko

…………………………………………………………………………………………………………………………

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, aktualizacja

……………………………………………………………………………………………………………………….

Analiza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 ,aktualizacja

……………………………………………………………………………………………………………………..

Program Ochrony Środowiska Gminy Opinogóra Górna na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 , aktualizacja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-01 14:20:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 09:44:54
  • Liczba odsłon: 600
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662109]

przewiń do góry