Protokół:

 

Uchwała nr XXXVII/197/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/196/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę projektu o środki pt. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej.” W ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Małe Projekty

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XXXVII/195/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę projektu o środki na realizację projektu pt. ”Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej.” W ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Małe Projekty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/194/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „e-technika, e-społeczeństwo” nr POKL.09.05-14-237/09 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/193/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr XXXVII/192/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/191/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9, 06-406 Opinogóra Górna

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XXXVII/190/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/189/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVII/188/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-23 09:33:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 10:02:11
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657273]

przewiń do góry