Zarządzenie nr 73/10

Wójta Gminy Opinogóra   Górna

Z dnia 22 października   2010

W sprawie: powołanie komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału   w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-30/10 na zadanie inwestycyjne pn: „ Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011”.

...........................................................................................................................................................

Zarządzenie nr 72/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 70/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2010r.

..........................................................................................................................................................

Zarządzenie nr 70/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

......................................................................................................................................................

Zarządzenie nr 69/10

Wójta Gminy-Szefa Obrony Cywilnej

w Opinogórze Górnej

z dnia 17 września 2010r.

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 października 2010r.

.........................................................................................................................................................

Zarządzenie nr 68/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

........................................................................................................................................................ 

Zarządzenie nr 67/2010

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 15 września 2010r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia lokalnego ćwiczenia   obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „WKRA 2010”.

........................................................................................................................................................

Zarządzenie nr 65/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku oraz z wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku i w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 roku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 63/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 62/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja Wójta Gminy

O przebiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz informacja o przebiegu wykonania

planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 60/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-29/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Dostawa energii elektrycznej”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 59/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 sierpnia 2010r.

w sprawie: upoważnienia Pani Alicji Stryczniewicz do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 58/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie:   upoważnienia Pani Joanny Gardzińskiej do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 57/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 56/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału   w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-28/10 na zadanie inwestycyjne pn:   „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Opinogóra Górna”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 55/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z   dnia 3 sierpnia 2010r.

W sprawie: upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej – inspektora do spraw postępowań wobec dłużników alimentacyjnych   w Opinogórze Górnej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 54/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 sierpnia 2010r.

W sprawie: upoważnienia Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej –Pani Jolanty Milewskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 53/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 sierpnia 2010r.

W sprawie: upoważnienia Pani Ewy Żórawskiej – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w Opinogórze Górnej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 52/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 sierpnia 2010r.

W sprawie: upoważnienia Pani Małgorzaty Krejpowicz – inspektor do spraw postępowań w sprawach   świadczeń rodzinnych w Opinogórze Górnej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 51/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 3 sierpnia 2010r.

W sprawie: upoważnienia Pani Małgorzaty Krejpowicz – inspektora do spraw postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych w Opinogórze Górnej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 50/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 49/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 48/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 47/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-27/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Droga gminna w miejscowości Kołaki kwasy”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 46/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 lipca 2010r.

W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik   do Zarządzenia nr 46/10

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

Oświadczenie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 45/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 lipca 2010r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 44/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji nie archiwalnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 43/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania   egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Annę Szymańską.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 42/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 lipca 2010r.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Grzegorza Pszczółkowskiego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 41/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 2 lipca 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 40/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na   2010 rok.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 39/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 czerwca 2010r.

W sprawie: zmian w składzie osobowym obwodowej komisji wyborczej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 38/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 37/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 11 czerwca 2010r.

w sprawie: powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia   szacowań

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 36/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 35/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 czerwca 2010r.

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-26/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap I”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 34/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 33/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 32/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 31/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówieniu publicznym RIOŚ.Z.   341-25/10 na zadanie pn: „Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2010 kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 30/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 29/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 28/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 maja 2010 r.

w sprawie: odwołania Pani Grażyny Bajgier ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzboniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 28/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 maja 2010r.

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne służebnością drogową

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 27/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 7 maja 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-24/10 na zadanie inwestycyjne pn:   „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Władysławowo i Pomorze oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 26/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-22/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu Edukacja bez porażek”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 25/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wnioskodawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-23/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Pałuki i Załuże Imbrzyki”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 24/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 23/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości   stanowiących mienie komunalne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 22/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 19 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-17/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 21/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 13 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-21/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rembówko i Opinogóra Górna”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 20/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 13 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu   o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-19/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rembowo i Trętowo- Mazarnięta”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 19/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 1 kwietnia 2010r.

W sprawie: nabycia nieruchomości w zasób mienia komunalnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 18/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 1 kwietnia 2010r.

  W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 17/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 1 kwietnia 2010r.

W sprawie: zbycia nieruchomości   stanowiących mienie komunalne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie nr 16/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 1 kwietnia 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-18/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki Budzyno”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 15/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z   dnia 31 marca 2010r.

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat za 2009 rok instytucji kultury

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 14/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 16 marca 2010r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-16/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy – Janowięta w km 0+000 – 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie – Janowięta – Wierzbowo w km 0+000 – 1+617

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 13/10

  Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2009

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1a do Zarządzenia 13/10

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2009 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 13/10

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1c do Zarządzenia nr 13/10

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/10

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2009

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 12/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 12 marca 2010r.

W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2010 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 9/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie: planu finansowego budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Opinogóra Górna na rok 2010-10-29

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej na 2010 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Opinogórze na rok 2010

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Gimnazjum w Opinogórze Górnej na rok 2010

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Dzboniu na rok 2010

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej na rok 2010

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 9/10

Plan Finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie na rok 2010

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 9/10

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej   na rok 2010-10-29

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 7/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 26 lutego 2010r.

W sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 6/2010

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 19 lutego 2010r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 5/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez   Wykonawców   warunków udziału w postępowaniu o zamówienie   publiczne RIOŚ.Z. 341-6/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 4/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 10 lutego 2010r.

w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 68/09 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez Gminę Opinogóra Górna   wniosku projektu konkursowego pt: „ Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet   VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 3/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 lutego 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-3/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zygmuntowo”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 2/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 lutego 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-2/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarządzenie nr 1/10

Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 2 lutego 2010r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne RIOŚ.Z. 341-1/10 na zadanie inwestycyjne pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej, wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu budynku strażnicy OSP w Opinogórze”.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-07 15:36:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 14:41:00
  • Liczba odsłon: 684
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657307]

przewiń do góry