Gmina Opinogóra Górna                                                           

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w dniach od   30 października 2017 r. do dnia   20 listopada 2017 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna , w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugopinogora.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej   ul. Z. Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna lub drogą elektroniczną na adres: ugopinogora@bip.org.pl

                                                                                                                              

                                                                                                                                Wójt 

                                                                                                                          Piotr Czyżyk

Załączniki:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           OGŁOSZENIE

       o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r .prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1237) ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, w dniach od  1 sierpnia 2014 r.. do dnia 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 6 w godz. od 8 00 do 15 00 .

          Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie programu ochrony środowiska, może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r.

 


                                                                            Wójt Gminy Opinogóra Górna

                                                                                Stanisław Wieteska

pliki do pobrania :

Ogłoszenie

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014-2017,z perspektywą do roku 2021

Opinia sanitarna

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) podaję informację           o braku potrzeby sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka. Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (procedura wszczęta Uchwałą nr XXXVI/189/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 08.11.2013 r.).

                                                                              (PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

podaję informację o braku potrzeby sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka. Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki- Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (procedura wszczęta Uchwałą nr XXXVI/189/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 08.11.2013 r.).

                                                            (PDF)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka-Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 09:22:32
  • Liczba odsłon: 4516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662142]

przewiń do góry