Protokół:

 

Uchwała nr XLII/224/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z   dnia 8 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XLII/223/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 8 września 2010r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XLII/222/10

Rady Gminy w Opinogórze Górnej

Z dnia 8 września 2010r.

  W sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XLII/221/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 8 września 2010r.

W sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/127/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz uchwały nr XXVII/135/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Ewy Żórawskiej – kierownika Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr XLII/220/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 8 września 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu gospodarczego i lokalu garażowego zlokalizowanych w budynku wielolokalowym w m. Kołaczków gm. Opinogóra Górna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr   XLII/219/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 8 września 2010r.

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego   trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu nr 93/2 w obrębie Pałuki gm. Opinogóra Górna

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr XLII/218/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z   dnia 8 września 2010r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie,   Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, Gmina Opinogóra Górna

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr XLII/217/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 8 września   2010r.

W sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna   dla fragmentu miejscowości Władysławowo

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-19 10:43:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 12:05:08
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660455]

przewiń do góry