INFORMACJA

 

URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 

GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

 

 

 

Urzędnik Wyborczy informuje, że w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna odbędzie się szkolenie   dla   członków   Obwodowych   Komisji   Wyborczych, w tym:

 

·        godz. 9:00 – Komisja ds. Przeprowadzania Głosowania,

·        godz. 11:00 – Komisja ds. Ustalania Wyników Głosowania.

 

Obecność obowiązkowa!

 

 

Urzędnik Wyborczy

 

Mariusz Królewiecki

 

 

  ---------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A

o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 1, Urząd Gminy w Opinogórze Górnej,                                         ul. Z. Krasińskiego 5, 06-406 Opinogóra Górna ds. Ustalenia Wyników Nr 1                                       w Opinogórze Górnej

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

1.   Mariola Konwerska           -   przewodniczący

2.   Piotr Jezierski                    -   zastępca przewodniczącego

3.   Lidia Chojnacka                 - członek                       

4.   Aneta Cichocka                 - członek                        

5.   Małgorzata Jabłońska        - członek             

6.   Kinga Kowalska                - członek                       

7.   Mateusz Pełka                             - członek                        

8.   Barbara Podgrudna          - członek              

9.   Lidia Romanowska            - członek                        

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

  1. Barbara Anna Drążkiewicz -   przewodniczący                           

    2. Teresa Moczulak                -   zastępca przewodniczącego  

3.   Anna Zofia Janowska       - członek              

4.   Olga Kowalska                 - członek              

5.   Damian Piasecki                - członek     

6.   Piotr Salwin                     - członek     

7.   Magdalena Wiercińska       - członek

8.   Edyta Żmijewska               - członek     

 

 

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 2, Świetlica wiejska, Dzbonie 22,                                             06-406 Opinogóra Górna

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

 

1.        Teresa Olszewska              -   przewodniczący

2.        Irena Potępa                      -   zastępca przewodniczącego

3.        Marcin Kałędek                 - członek                        

4.        Urszula Krajewska            - członek                        

5.        Kamila Ozdarska               - członek                        

6.        Anna Sadowska                 - członek                        

7.        Izabela Teklińska               - członek              

8.        Jolanta Zelech                    - członek     

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

1.        Elżbieta Machnowska                -   przewodniczący

2.        Paweł Kołakowski                       -   zastępca przewodniczącego

3.        Mateusz Baranowski                            - członek              

4.        Barbara Cichowska                    - członek              

5.        Ewa Gadomska                           - członek              

6.        Tadeusz Zygmunt Kołakowski   - członek     

7.        Wojciech Machnowski                - członek

8.         Ewa Witkowska                         - członek     

 

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 3, Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej,                     Wola Wierzbowska 27, 06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

 

1.   Henryk Chojnacki                         -   przewodniczący

2.   Marianna Wiesława Kołakowska -   zastępca przewodniczącego                        

3.   Katarzyna Jabłonowska                - członek                        

4.   Katarzyna Pajewska                     - członek                      

5.   Marian Pikus                                - członek                                 

6.   Małgorzata Szemplińska              - członek     

7.   Małgorzata Wiśniewska               - członek

 

     

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

1.   Agnieszka Parypińska                            -   przewodniczący

2.   Małgorzata Agnieszka   Filipowicz          -   zastępca przewodniczącego

3.   Małgorzata Kinga Chojnacka        - członek         

4.   Bartosz Golanowski                     - członek             

5.   Barbara Kocięcka                         - członek                       

6.   Łukasz Olszewski                         - członek                        

7.   Karol Rogoziński                          - członek                       

8.   Ryszard   Szempliński                            - członek              

 

 

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 4, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie, Kołaczków                       ul. Szkolna 2, 06-406 Opinogóra Górna

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.   Joanna Grażyna Gardzińska         -   przewodniczący

2.   Małgorzata Krzykowska               -   zastępca przewodniczącego

3.   Katarzyna Grzybowska                - członek              

4.   Grażyna   Łuczkowska                  - członek              

5.   Ilona Pniewska                             - członek                        

6.   Iwona Rogozińska                        - członek                        

7.   Barbara   Szemplińska                   - członek              

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

1.   Zbigniew Borowski                     -   przewodniczący

2.   Natalia     Goździewska                -   zastępca przewodniczącego

3.   Zbigniew Gawarecki                    - członek              

4.   Katarzyna Rogozińska                 - członek     

5.   Izabela Szarlak                             - członek                       

6.   Dawid Adrian Szempliński          - członek       

 

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 5, Świetlica wiejska, Władysławowo                                              ul. E. Krasińskiego 39, 06-406   Opinogóra Górna

                                                  

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

1. Renata Cygańska                          -   przewodniczący                            

2.   Małgorzata Piotrowska                 -   zastępca przewodniczącego

3.   Irena Jadwiga Ozdarska               - członek        

4.   Monika Paulina Podgórska          - członek     

5.   Anna Pruchniak                                     - członek              

6.   Hanna Janina Traczyk                            - członek     

7.   Grzegorz Zając                                       - członek     

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

 

1.   Alicja Stryczniewicz                      -   przewodniczący

2.   Marianna Elżbieta Tomczak                   -   zastępca przewodniczącego

3.   Dorota Kleniewska                       - członek              

4.   Olga Nadworna                                      - członek                       

5.   Sylwia Piotrowska                        - członek              

6.   Piotr Michał Stryczniewicz          - członek     

7.   Alina Wawrzeniec                        - członek              

8.   Łukasz Witkowski                        - członek              

9.   Szymon Przemysław Zając          - członek     


 

 

Obwodowa Komisji Wyborczej Nr 6, Świetlica wiejska, Rembówko 27, 06-406                        Opinogóra Górna

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

 

1.      Anna Maliszewska                       -   przewodniczący

2.      Ewa Mieszkowska                       -   zastępca przewodniczącego

3.      Milena Baranowska                     - członek                                 

4.      Mateusz Grzybowski                            - członek                        

5.      Edyta Kwiatkowska                    - członek                        

6.      Ewa Topczyńska                         - członek                                

7.      Joanna Żmuda                             - członek                                          

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

 

1.      Katarzyna Miszkurka-Franckiewicz      -   przewodniczący

2.      Joanna Kamińska                                  -   zastępca przewodniczącego

3.      Cezary Kołakowski                               - członek              

4.      Paulina   Maliszewska                            - członek                       

5.      Martyna Miszkurka                               - członek                       

6.      Katarzyna Piasecka                               - członek                      

7.      Katarzyna Piotrowska                           - członek                        

8.      Halina Rzeczkowska                              - członek

     9.   Edyta Salwin                                            - członek

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Opinogóra Górna

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej podaje do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Opinogóra Górna, zgłoszonych przez komitety wyborcze, które nie spełniają żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 13 00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. 11.Przewodniczący       Gminnej Komisji Wyborczej

w Opinogórze Górnej

 

                   Beata Teresa Golasińska

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 25 września 2018 r.Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Opinogóra Górna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I informuje, co następuje:


§ 1.Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie- Nr 1, w liczbie 3,


- Nr 2, w liczbie 2,


- Nr 3, w liczbie 3,


- Nr 4, w liczbie 3,


- Nr 5, w liczbie 3,


- Nr 6, w liczbie 3,ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie- Nr 1, w liczbie 3,


- Nr 2, w liczbie 3,


- Nr 3, w liczbie 3,


- Nr 4, w liczbie 3,


- Nr 5, w liczbie 3,


- Nr 6, w liczbie 3,


§ 2.W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej .
§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I


Mariusz Waldemar Królikowski----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

INFORMACJA

URZĘDNIKA WYBORCZEGO

GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

 

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Opinogóra Górna

 

 

Urzędnik Wyborczy w gminie Opinogóra Górna pełni dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków:

·         komisji wyborczych   ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie

oraz

·         komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie,

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, w dniach:

·         18 września 2018 r.   w godzinach 13:00 – 16:00,

·         20 września 2018 r. w godzinach 12:00 – 16:00,

·         21 września 2018 r. w godzinach 12:00 – 16:00

w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 4 pok. nr 17 .

 

 

 

Urzędnik Wyborczy

 

Mariusz Królewiecki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A


GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ


w OPINOGÓRZE GÓRNEJ


z dnia 12 września 2018 r.
Na podstawie art. 178 § 9 i 10 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej podaje do publicznej wiadomości:

 

1.    W dniu 12 września 2018 r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej w składzie:

 


1) Beata Teresa Golasińska              Przewodniczący


2) Paweł Kluczek                                Zastępca przewodniczącego


3) Renata Goździewska                     Członek


4) Halina Zofia Koral                        Członek


5) Danuta Lucyna Ordak                   Członek


6) Elżbieta Pełka-Karpińska             Członek


7) Lidia Twardzikowska                    Członek


8) Anna Waśniewska                         Członek


9) Iwona Żmijewska                           Członek


2. Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy
 w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. 11, tel. 23 671 70 24.


3.    Gminna Komisja Wyborcza w Opinogórze Górnej pełni dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta codziennie w dni powszednie w godz. od 8 00 do 15 00 .


Termin przyjmowania list kandydatów na radnych upływa w dniu
  17 września 2018 r. o godz. 24 00 .


Dyżur w zakresie przyjmowania list kandydatów na radnych będzie pełniony dodatkowo w dniu
15 września 2018 r.
(ostatnia sobota przed upływem terminu) w godz. od 8 00 do 13 00 .  


Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta upływa w dniu
  26 września 2018 r. o godz. 24 00 .


 


                                               Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej


            w Opinogórze Górnej


        Beata Teresa Golasińska


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wykaz miejsc na obszarze Gminy Opinogóra Górna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do   rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

 

·        Słupy ogłoszeniowe w miejscowości Opinogóra Górna

·       Tablice ogłoszeniowe w sołectwach:

Bacze                           Łęki                                     Wilkowo                          

Bogucin                       Opinogóra Górna               Wola Wierzbowska

Chrzanowo                  Opinogóra Dolna                Wólka Łanięcka

Chrzanówek                Opinogóra-Kolonia             Załuże-Imbrzyki

Czernice                      Pajewo-Króle                     Zygmuntowo

Długołęka                    Pałuki

Dzbonie                       Patory

Elżbiecin                      Pokojewo

Goździe                       Pomorze

Janowięta                     Przedwojewo

Kąty                             Przytoka

Kobylin                       Rąbież

Kołaczków                  Rembowo

Kołaki-Budzyno          Rembówko

Kołaki-Kwasy              Sosnowo

Kotermań                     Władysławowo

Łaguny                        Wierzbowo

 

 --------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia   03    kwietnia 2018 roku

 

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

informuję,

że na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisarzy Wyborczych – funkcję Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I od dnia 3 kwietnia 2018 roku na obszarze powiatu ciechanowskiego i płońskiego pełni Pan Mariusz Waldemar Królikowski.

Siedziba Komisarza Wyborczego mieści się w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro, pokój nr 321.

Komisarz Wyborczy pełni dyżur w swojej siedzibie w każdy poniedziałek od godziny 10 00 – 12 00 .

 

                                                       Komisarz Wyborczy

  w Ciechanowie I

                                               /-/ Mariusz Waldemar Królikowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 10:45:20
  • Liczba odsłon: 773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662136]

przewiń do góry