KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

  URZĘDU GMINY W OPINOGÓRA GÓRNEJ

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04) tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujmy:


1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Opinogórze Górnej, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Opinogóra Górna

adres siedziby: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406     Opinogóra Górna;

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy : iod@opinogoragorna.pl ;

3)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa;


5)    dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;


6)    klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.;

 
7)    jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8)    klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);


9)   w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-06 11:58:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 11:22:51
  • Liczba odsłon: 1879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662106]

przewiń do góry