Protokół:

 

Uchwała nr XLV/247/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLV/246/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: nadania Gimnazjum w Opinogórze Górnej imienia Zygmunta Krasińskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLV/245/10

Rady Gminy w Opinogórze Górnej

  z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. Zm.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLV/244/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLV/243/10

  Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLII/234/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLV/242/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie: zmian w Statucie   Gminy Opinogóra Górna

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-17 11:44:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 12:30:41
  • Liczba odsłon: 557
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661997]

przewiń do góry