K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE

z dnia  28    października 2016 roku

 

w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Opinogóra, przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016 roku i w ponownym głosowaniu w dniu 17 lipca 2016 roku.

 

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

 

podaje do publicznej  wiadomości, że zgodnie  z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami ) – sprawozdania finansowe przedłożone Komisarzowi Wyborczemu są udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Komisarza Wyborczego – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój Nr 301 – III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 .

 

Zgodnie z art. 144 § 7 Kodeksu wyborczego uprawnione podmioty mogą wnosić do Komisarza Wyborczego umotywowane, pisemne zastrzeżenia do sprawozdania, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wydania niniejszego komunikatu.

 

 

 

                                                                                                                             Komisarz Wyborczy

                                                                                                                                 w Ciechanowie

 

                                                                                                                              /-/   Andrzej Kuba Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie miejsca i terminu przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych
wójta gminy Opinogóra Górna.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Opinogórze Górnej w wyborach przedterminowych
wójta gminy Opinogóra Górna.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie o liczbie mieszkańców gminy Opinogóra Górna według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-28 13:44:14
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662985]

przewiń do góry