Protokół nr III/2010

 

Uchwała nr III/16/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

.............................................................................................................................................

Uchwała budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2011

Nr III/17/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

.............................................................................................................................................

Uchwała nr III/18/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

...........................................................................................................................................

Uchwała nr III/19/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010

..........................................................................................................................................

Uchwała nr III/20/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

W sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna

........................................................................................................................................

Uchwała nr III/21/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

W sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

.......................................................................................................................................

Uchwała nr III/22/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r.

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

......................................................................................................................................

Uchwała nr III/23/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

.....................................................................................................................................

Uchwała nr III/24/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

Z dnia 28 grudnia 2010r

W sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-12 10:40:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 12:45:24
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662936]

przewiń do góry