Obwieszczenie
RIOŚ.R.6220.7.2013
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia że zostało wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna postanowienie o obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy 1,8 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, na działce nr ew. 198/4 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.
Inwestor: MR Energia Sp z o. o., Osiedle Książąt Mazowieckich 28, 06-500 Mława.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie 
z dnia 17 września 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bacze- Opinogóra Dolna na odcinku od km 0+000,00 do km 2+517,00 gmina Opinogóra Górna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
RIOŚ.P.6720.3.2012
z dnia 16 września 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie
RIOŚ.P.6722.1.2013
z dnia 16 września 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie 
z dnia 2 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  " zbieraniu i transporcie odpadów innych  niż niebezpieczne oraz odzysku surowców z materiałówsegregowanych na dziłce nr. ew. 119/2 w miejscowości Rembówko gmina Opinogóra Górna" .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Obwieszczenie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu utwardzonej nawierzchni jezdni i wykonaniu oznakowania na działkach nr: 24, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 89, 90, 97/2, 94/3, 95, 137 w obrębie nr 29 Rembówko, nr 30, 3013/2, 3013/3, 36, 38, 39/1, 40/29 w obrębie nr 28 Rembowo na odcinku od km 0+000,00 do km 1+343,00 gmina Opinogóra Górna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ew. 73 i 74 w miejscowości Pokojewo gmina Opinogóra Górna.

(treść OBWIESZCZENIA)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Pełka - Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:42:38
  • Liczba odsłon: 921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661965]

przewiń do góry