Protokół:

 

- Nr XXVI/124/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Opinogóra Górna.

 

- Nr XXVI/125/09 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. „Wiedza naszym atutem" Nr POKL.09.01.02-14-005/08 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działu 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL".

 

- Nr XXVI/126/09 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

 

- Nr XXVI/127/09 w sprawie: upoważnienia Pani Natalii Goździewskiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

- Nr XXVI/128/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

 

- Nr XXVI/129/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

 

- Nr XXVI/130/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok - przesłana do RIO.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 10:31:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 09:04:39
  • Liczba odsłon: 579
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663038]

przewiń do góry