POSTANOWIENIE NR 27/2020

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 26/2020 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 15 czerwca 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                               Komisarz Wyborczy           
                                                                                  w Ciechanowie I             

                                                                /-/ Mariusz Waldemar Królikowski

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 27/2020 Komisarza Wyborczego

 

Gm. Opinogóra Górna

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Zygmunta Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna Sala konferencyjna parter

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 12:00


POSTANOWIENIE NR 26/2020

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu ciechanowskiego, powiatu płońskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 135 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      Komisarz Wyborczy            
                                                                            w Ciechanowie I               

                                                                /-/ Mariusz Waldemar Królikowski

 

Składy komisji (PDF)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-16 10:14:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 08:19:36
  • Liczba odsłon: 286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657210]

przewiń do góry