Zobacz podgałęzie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych

Wójt Gminy Opinogóra Górna, 06-406 OPinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, tel. 023 6717024, fax 023 6736110, e-mail: ug_opinogora@poczta.onet.pl ,

informuje, że planuje w roku 2003 przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

roboty budowlane

1. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej pom. ciechanowski - rozpoczęcie w listopadzie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn.2007.01.02.

OGŁOSZENIE

o przstąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn.26.04.2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy w zakresie " Księgowości komputerowej "

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn.26.04.2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy w zakresie " Prawo jazdy kategorii C "

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn.25.08.2009

Ogłoszenie o zawarciu umowy w zakresie szkoleń w ramach projektu " Wiedza naszym atutem  "

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn.02.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie " Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn. budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opinogóra Górna - etap I

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, dn. 29.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu nr RIOŚ.Z.341-21/09 na zadanie pn. Roboty dodatkowe związane    z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Górna”.  TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-02 15:28:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 15:37:22
  • Liczba odsłon: 46434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657229]

przewiń do góry