Protokół:

 

- Nr XVIII/88/08 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

- Nr XVIII/89/08 w sprawie: przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do Partnerskiej Grupy Lokalnego działania „Ciuchcia Krasińskich".

 

- Nr XVIII/90/08 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej.

 

- Nr XVIII/91/08 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sońsk a Gminą Opinogóra Górna w sprawie wspólnej realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych pod nazwą „Równajmy do najlepszych" w ramach działania 9.1.2.

 

- Nr XVIII/92/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-04 12:24:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 08:36:08
  • Liczba odsłon: 570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663025]

przewiń do góry