Uchwała Nr Ci.274.2019 

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.262.2019

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

z dnia 2 października 2019r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego,  o który ubiega się Rada Gminy Opinogóra Górna

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.98.2019

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.321.2018

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

z dnia 27 listopada 2018r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.34.2018

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

-------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr Ci.33.2018 

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.410.2017  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2017

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr Ci.296.2017  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 19 września 2017r

wyrażająca opinię o przedłużonej przez Wójta Gminy Opinogóra Górna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

-------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr Ci.151.2017  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2017r

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.352.2016

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.351.2016

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.30.2016

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.29.2016

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.383.2015

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2015

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.382.2015   

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2015r

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.145.2014   

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2014r

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.18.201 4

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.17.2014

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr Ci. 376.2013

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2013

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.375.2013

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2013

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci. 290 .2013  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 30 września 2013r

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Opinogóra Górna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.1 77 .2013  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 14 maja 2013r

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.159.2013  

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013r

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.14.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.13.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.399.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2012

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.398.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2012

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.293.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 21 września 2012r

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Opinogóra Górna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.185.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 18 maja 2012r

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Opinogóra Górna

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci.160.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2012r

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna sprawozdaniu z wykanania budżetu za 2011 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr Ci.50.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2012r.

W sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr Ci.49.2012

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci. 455.2011

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2011

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci. 454.2011

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2011

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr Ci. 337.2011

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 2 listopada 2011

w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Opinogóra Górna 

-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 31/C/2011

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 32/C/2011

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-04 15:40:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-03 11:16:01
  • Liczba odsłon: 1013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660377]

przewiń do góry