Obwieszczenie z dnia 05.02.2009r.

 

Obwieszczenie z dnia 23 Lutego 2009 roku
Budowa zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w rejonie miejscowości
Kąty - Władysławowo w gminie Opinogórna Górna.

 

Obwieszczenie z dnia 23 Lutego 2009 roku
Budowa zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w rejonie miejscowości
Kąty - Dzbonie w gminie Opinogórna Górna.

 

Obwieszczenie z dnia 23 Lutego 2009 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1210W Kołaczkowo - Barańce w km: 1+440-2+805.

 

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2009r.

Obwieszczenie z dnia 6 marca 2009 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1238W Szulmierz - Wola Wierzbowska - Zielona- Wężewo - Krasiniec.

Obwieszczenie z dnia 25 marca 2009r.

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2009r.

 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1238W relacji Szulmierz - Wola Wierzbowska - Zielona - Wężewo - Krasiniec.

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2009r.

 o wydaniu decyzji o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1238W relacji Szulmierz - Wola Wierzbowska - Zielona - Wężewo - Krasiniec.

Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2009r.

 o wydaniu decyzji o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1210W relacji Kołaczkowo - Barańce od km 1+440 do km

Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2009r.

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1210W relacji Kołaczkowo - Barańce od km 1+440 do km

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2009r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1207W Wróblewo - Helenów na odcinku Wróblewo - Pałuki

Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2009r.

o wydaniu postanowienia, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w rejonie miejscowości Kąty - Dzbonie.

Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2009r.

 o wydaniu postanowienia, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w rejonie miejscowości Kąty - Władysławowo.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o wszczęciu postepowania na realizacji inwestycji drogowej pn:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów, na całej długości, tj. od km 0+000 do km 23+885"

 

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2009 r.

o opracowaniu projektów:

Program Ochrony Środowiska Gminy Opinogóra Górna

i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Opinogóra Górna .

Obwieszczenie z dnia 01.06.2009

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1207W Wróblewo-Helenów na odcinku Wróblewo-Pałuki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2009r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem na terenie cześci działki 9/4 i 9/6 w miejscowoski Opinogóra Dolna

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów, na całej długości, tj. od km 00+000 do km 23+885”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2009r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie z dnia 2 września 2009r .

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia planowanego przez Gminę Opinogóra Górna pn .:"Remont parkingu przy kosciele w Opinogórze Górnej z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 14 września 2009r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości

informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej

Załącznik: Dokumentacja wstepna

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Opinogora Gorna z dnia 23 wrzesnia 2009r.

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia planowanego przez Gmine Opinogóra Górna Budowa wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i urzadzeniami towarzyszacymi w miejscowosciach Dzbonie -Opinogóra Dolna -Bacze -Opinógora Górna. 

-------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Opinogora Gorna z dnia 12 października 2009r.

-------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Opinogora Gorna z dnia 20 października 2009r.

-------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Opinogora Gorna z dnia 2 listopada 2009r.

-------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Opinogora Gorna z dnia 4 listopada 2009r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-13 14:30:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:40:54
  • Liczba odsłon: 1035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660451]

przewiń do góry