Protokół:

 

Uchwała nr XXXVI/187/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr XXXVI/186/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Dążymy do celu” nr POKL.09.01.02-14-149/09 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty” Poddziałanie   9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych   uczniów   z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVI/185/10

  Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 stycznia 2010r.

w   sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Edukacja bez porażek”   Nr POKL.09.01.02-14- 145/09 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie   9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr XXXVI/184/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzboniu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr XXXVI/183/10

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 28.01.2010r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preleminarz wydatków

Na realizację gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-23 09:45:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 09:58:42
  • Liczba odsłon: 564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660332]

przewiń do góry