OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały nr VII/42/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo I zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.


                                                                                                                   Zastępca Wójta

 

                                                                                              inż. Małgorzata Kołakowska


Do pobrania:

Projekt miejscowego planu- tekst

Projekt miejscowego planu- rysunek

  Prognoza oddziaływania na środowisko---------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr XLIII/228/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2015 r. do dnia 29 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r.

                                                                                                           Wójt Gminy Opinogóra Górna
                                                                                                                  Stanisław Wieteska

Do pobrania:

Projekt miejscowego planu- tekst

Projekt miejscowego planu- rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 06:55:11
  • Liczba odsłon: 1963
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657335]

przewiń do góry