„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn."Proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w Opinogórze Górnej" mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Opinogóra Górna poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Tablica informacyjna w formacie PDF

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego” mająca na celu wykonanie drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej ułatwiającej dostęp do obiektu użyteczności publicznej oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w celu rozwoju infrastruktury około drogowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Tablica informacyjna w formacie PDF

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umowa Przyznania Pomocy nr 00259-6930-UM0740511/10 RW.II./BW/0219.10-511/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" obiętego PROW na lata 2007- 2013 zawarta w dniu 14 lipca 2011r.

na realizację zadania pt.: " Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmyntowo do potrzeb integracji społecznej " Dotacja na kwotę 23 750,00zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa Przyznania Pomocy nr 00258-6930-UM0740511/10 RW.II./BW/0219.10-511/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" obiętego PROW na lata 2007- 2013 zawarta w dniu 14 lipca 2011r.

na realizację zadania pt.: " Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej "  Dotacja na kwotę 23 750,00zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa Przyznania Pomocy nr 00083-6930-UM0730120/10 RW.II./BW/0219.11-120/10 na operację w ramach działania 4.1, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze LSR, realizowanej przez lokalna grupę działania o nazwie: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"  zawarta w dniu 24 lutego 2011r.

na realizację operacji pn.: "Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na cele społeczno - kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ciuchcia Krasińskich"   Dotacja na kwotę 136 714,00 zł. (i nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji)

 

 

------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Alicja Stryczniewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 13:23:03
  • Liczba odsłon: 975
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662899]

przewiń do góry