STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA 2021 ROK

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)

 

Stawka podatku rolnego na 2021 r. wynosi:

  Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych –  136,125 zł

  Od 1 ha pozostałych gruntów –  272,25 zł

Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi: 43,3048 zł od 1 hektara lasu.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok pozostają w wysokości obowiązującej
w 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/122/2016

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXII/140/2020

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021

 Wzory deklaracji podatkowych 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na podstawie:

 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

 

Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Gminy Opinogóra Górna.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracjami i informacjami stosownych załączników.

W przypadku deklaracji DN-1 należy złożyć załącznik ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

 

 

Formularze deklaracji na podatek od nieruchomości:

 

DN-1       Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

ZDN-1    Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDN-2    Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach   opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Formularze deklaracji na podatek rolny:

 

DR-1       Deklaracja na podatek rolny

 

ZDR-1     Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDR-2     Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Formularze deklaracji na podatek leśny

 

DL-1       Deklaracja na podatek leśny

 

ZDL-1     Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDL-2     Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

 

IN-1        Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

ZIN-1      Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIN-2     Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIN-3     Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

 

Formularze informacji o gruntach:

 

IR-1       Informacja o gruntach

 

ZIR-1      Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIR-2     Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIR-3    Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

 

Formularze informacji o lasach:

 

IL-1        Informacja o lasach

 

ZIL-1     Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania

 

ZIL-2      Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIL-3     Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XI/59/2015
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(PDF)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formularze obowiązujące do 30.06.2019 r.:

 

 

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
- dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
- informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
- deklaracja na podatek rolny (DR-1)
- dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)
- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)
- informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
- deklaracja na podatek leśny (DL-1)
- dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

 

       Podatnik powinien dostarczyć komplet wypełnionych formularzy, tzn. wraz z formularzem deklaracji (informacji) także załącznik ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A ( jeden załącznik dla jednej nieruchomości) oraz, jeśli korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych, załącznik ZN-1/B, ZR-1/B lub ZL-1/B. Pod pojęciem nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu położenia (adresie) lub odrębnym numerze księgi wieczystej.

 

 

 

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Gardzińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-29 14:55:45
  • Liczba odsłon: 2401
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660470]

przewiń do góry