Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 30/2018
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Zawiadomienie - obwieszczenie
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadaniających
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1402072
7. Znak sprawy RIOŚ.R.6220.2.2018
8. Dokument wytworzył Inspektor do spraw rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2018-06-07
10. Dokument zatwierdził Sekretarz Gminy
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2018-06-07
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Opinogórze Górnej; Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; pok. 6; tel. 023-671-70-85
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/2018
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-06-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 1368695]

przewiń do góry