Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 29/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa dwóch budynków tuczarni na rusztach o obsadzie do 57,5 DJP każdy budynek z zapleczem gospodarczo-magazynowym, dwóch silosów paszowych o poj. 25 t, każdy na działce nr ew. 22 obręb Długołęka
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1402072
7. Znak sprawy RIOŚ.R.6220.2.2018
8. Dokument wytworzył Właściciel działki
9. Data dokumentu 2018-05-28
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Opinogórze Górnej; Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; pok. 6; tel. 023-671-70-85
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-06-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 1368640]

przewiń do góry