Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 25/2018
2. Rodzaj dokumentu zgłoszenia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu zgłoszenie usunięcia drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu zgłoszenie usunięcia 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na działce nr ew. 19 obręb Władysławowo
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1402072
7. Znak sprawy RIOS.R.6131.28.2018
8. Dokument wytworzył właściciel działki
9. Data dokumentu 2018-03-01
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Opinogórze Górnej; Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; pok. 6; tel. 023-671-70-85
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-03-12
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 1403265]

przewiń do góry