Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 24/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 4 szt. drzew gat. sosna rosnących na działce nr ew. 238 obręb Władysławowo, której właścicielem jest Gmina Opinogóra Górna ( nr ew. dz.303 Rodzinny Ogród Działkowy "SONA" wm. Władysławowo)
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1402072
7. Znak sprawy RIOS.R.6131.23.2018
8. Dokument wytworzył Użytkownik działki nr ew. 303 w m. Władysławowo
9. Data dokumentu 2018-02-19
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Opinogórze Górnej; Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; pok. 6; tel. 023-671-70-85
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-02-20
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 1368639]

przewiń do góry