Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 21/2018
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr ew. 30/1 obręb Opinogóra Górna
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1402072
7. Znak sprawy RIOŚ.R.6131.20.2018
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2018-02-16
10. Dokument zatwierdził Sekretarz Gminy
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2018-02-16
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy w Opinogórze Górnej; Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; pok. 6; tel. 023-671-70-85
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/2018
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-02-20
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 1368730]

przewiń do góry