Urzad Gminy w Opinogórze Górnej

        ul. Z. Krasińskiego 4

   06-406 Opinopgóra Górna

                                                           
                                                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 20.07.2020 r.

 

USC.525.8.2020

 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie   złożyło w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -  tytuł zadania „Szkolenie z zakresu szerokiego zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, kultura spożywania posiłków, jako tradycja i ochrona dziedzictwa narodowego ”.

Zgodnie z art. 19 a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

  •   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
  •   stronie internetowej https://opinogoragorna.pl
  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej (strona przystosowana dla osób niedowidzących)

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie
Tytuł zadania publicznego
„Szkolenie z zakresu szerokiego zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, kultura spożywania posiłków, jako tradycja i ochrona dziedzictwa narodowego ”.
 
Scan oferty (PDF)

 


Opinogóra Górna, 12.05.2020 r.

Urzad Gminy w Opinogórze Górnej

        ul. Z. Krasińskiego 4

   06-406 Opinopgóra Górna

USC.525.6.2020

 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie,  złożyła w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna –organizowanie pomocy żywnościowej środowiskom ludzi najuboższych z terenu gminy Opinogóra Górna pt.„Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie pandemii”

Zgodnie z art. 19 a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

§  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

§  stronie internetowej  https://opinogoragorna.pl

§  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
(strona przystosowana dla osób niedowidzących)

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie
Tytuł zadania publicznego
Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie pandemii””.
 
Scan oferty (PDF)

 


      

Urzad Gminy w Opinogórze Górnej

        ul. Z. Krasińskiego 4

   06-406 Opinopgóra Górna

                                                           
                                                                                                                                                                                                       Opinogóra Górna, 20.02.2020 r.

 

USC.525.4.2020

 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie   złożyło w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -  tytuł zadania „Kultywowanie tradycji i integracji mieszkańców Zygmuntowa - świecenie pól”.

Zgodnie z art. 19 a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

?  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

?  stronie internetowej https://opinogoragorna.pl

?  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
(strona przystosowana dla osób niedowidzących)

 

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie
Tytuł zadania publicznego
„Kultywowanie tradycji i integracji mieszkańców Zygmuntowa - świecenie pól”.
 
Scan oferty (PDF)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


        Urząd Gminy
  w Opinogórze Górnej
06-406 Opinogóra Górna
   ul. Z. Krasińskiego 4

 

                                                                  Opinogóra Górna, 20.02.2020 r.

 

USC.525.3.2020

 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie „Pora na seniora”   złożyło w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa -  tytuł zadania „Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej na Mazury”.

Zgodnie z art. 19 a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

?  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

?  stronie internetowej https://opinogoragorna.pl

?  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
(strona przystosowana dla osób niedowidzących)

 

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Stowarzyszenie „Pora na seniora”
Tytuł zadania publicznego
"Organizacja wycieczki krajoznawczo- turystycznej na  Mazury"
 
Scan oferty (PDF)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Uczniowski Klub Sportowy "Opia 2008"
Tytuł zadania publicznego
"Zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach"
 
Scan oferty (PDF)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
Tytuł zadania publicznego
"Uspołecznianie osób niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie"
 
Scan oferty (PDF)
Wersja elektroniczna (PDF)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Natalia Goździewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-21 10:34:35
  • Liczba odsłon: 58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1339193]

przewiń do góry