ZARZĄDZENIE NR 11/2020

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Senior+ w Dzboniu.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/Piotr Czyżyk

Zarządzenie: (PDF)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ( DOC. PDF )

Klauzula informacyjna : ( PDF )

Opinogóra Górna, 4 marca 2020 r.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w DzboniuInformacja o wynikach naboru

Kierownik Klubu Senior+ w Dzboniu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄDZENIE NR 8/2020
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Senior+ w Dzboniu.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                            /-/ Piotr Czyżyk

Zarządzenie: (PDF)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ( DOC. PDF )

Klauzula informacyjna : ( PDF )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

    Kierownik Klubu Senior+ w Dzboniu

nazwa stanowiska pracy

 

nie wpłynęła żadna oferta.


    Wójt

      /-/ Piotr Czyżyk

                       

Opinogóra Górna, 20 lutego 2020 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Golasińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-18 14:42:18
  • Liczba odsłon: 3301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1339193]

przewiń do góry