Realizacja projektu pn. „Przedszkole marzeń w Opinogórze Górnej” ma na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Opinogóra Górna położonej w woj. mazowieckim poprzez stworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w istniejącym Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej i utrzymanie ich przez 2 lata po zakończeniu projektu.

Efektem będzie wzrost dostępności do miejsc dla dzieci w wieku.

Wartość projektu wynosi 240 980,00 zł.

W

kład UE wynosi 192 763,80 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

Celem głównym operacji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” jest poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opinogóra Górna.

Cele szczegółowe:

1)       poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a przez to redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza;

2)       ograniczenie strat ciepła spowodowanych nieszczelnością budynków użyteczności publicznej;

3)       obniżenie kosztów ogrzewania termomodernizowanych obiektów;

4)       efektywne wykorzystanie energii;

5)       zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

6)       poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków;

7)       poprawa jakości funkcjonowania jednostek;

8)       podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych;

9)       eliminacja zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów;

10)    zapewnienie korzystającym warunków na jak najwyższym poziomie;

11)    poprawa warunków bytowych;

12)    poprawa stanu infrastruktury technicznej;

13)    wzrost atrakcyjności placówek jako miejsca edukacji 394 uczniów;

14)    poprawa estetyki obiektów;

15)    poprawa warunków lokalowych do pracy i nauki;

16)    osiąganie lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych.

Efektem termomodernizacji budynków, obejmującą ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwi, przebudowę systemu grzewczego, zastosowanie OZE (instalacja systemu generatora fotowoltaicznego), zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku oraz instalacja zaworów podpionowych i termostatów będzie zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną budynków w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz spalin zanieczyszczających powietrze.

Wartość projektu wynosi   3 829 805,27 zł

Wartość dofinansowania wynosi 2 485 052,42 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części
gminy Opinogóra Górna”.

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tablica informacyjna

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-01 13:50:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-05 11:26:06
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1339193]

przewiń do góry