Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 27 lipca 2010 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 21 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostanie wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 15 marca 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy
zostanie wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostanie wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 5 lipca 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 2 sierpnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 6 września 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy została wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 4 października 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 25 października 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 lutego 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 18 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 9 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 13 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu obejmujący działkę 99/1 w Pałukach - sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 września 2013 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki 62/7 i 62/8 w Trętowie-Pełzach - teren byłej Szkoły Podstawowej w Trętowie-Pełzach.
Lokalizacja nieruchomości:
http://goo.gl/maps/quPQ9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 8 października 2013 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym 99/2 w Pałukach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę nr 73/8 z obrębu Dzbonie zabudowaną budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzboniu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 4 marca 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 26/1, 26/2 z obrębu Rembówko.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 25 marca 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bez przetargu obejmujące lokal użytkowy - apteka i lokal użytkowy - Ośrodek Zdrowia, zlokalizowane w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej na działce nr 60/1 w obrębie Opinogóra Górna.
Treści wykazów:
Ośrodek Zdrowia (kliknij link)
Apteka (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę nr 106 z obrębu Kołaki-Kwasy, gm. Opinogóra Górna.
Treść wykazu (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę nr 62/7 z obrębu Załuże-Imbrzyki (sad za byłą Szkołą Podstawową w Trętowie-Pełzach), gm. Opinogóra Górna.
Treść wykazu (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 87/1 i 87/2 z obrębu Pałuki , gm. Opinogóra Górna.
Treść wykazu dz. 87/1 (kliknij link)
Treść wykazu dz. 87/2 (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 7 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 59/10, 59/11 z obrębu Opinogóra Górna oraz działkę nr 153 z obrębu Zygmuntowo, gm. Opinogóra Górna.
Treść wykazu dz. 59/10 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
Treść wykazu dz. 59/11 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
Treść wykazu dz. 153 z obrębu Zygmuntowo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 93/2, 93/3 z obrębu Pałuki
Treść wykazu dz. 93/2 z obrębu Pałuki (kliknij link)
Treść wykazu dz. 93/3 z obrębu Pałuki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż niezabudowanej działki 36-68

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca były staw wiejski, położona w obrębie Załuże-Imbrzyki. Kształt działki nieregularny, stanowi teren wód otwartych z widocznym stałym lustrem wody. Teren porośnięty jest krzewami i roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych ograniczających swobodny dostęp do działki. Działka zlokalizowana w otoczeniu zabudowy siedliskowej miejscowości. Dostęp do działki zapewnia droga częściowo utwardzona przylegająca bezpośrednio do południowego boku działki. Lokalizacja nieruchomości średnio korzystna, otoczenie nieuciążliwe.

  Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostanie wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę nr 68 z obrębu Załuże-Imbrzyki.

Lokalizacja nieruchomości w portalu mapowym  www.geoportal.gov.pl pod adresem http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2004440

 
Link do mapy w http://geoportal.gov.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 1 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 26/1, 26/2 z obrębu Rembówko
Treść wykazu dz. 26/1 z obrębu Rembówko (kliknij link)
Treść wykazu dz. 26/2 z obrębu Rembówko (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 29 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący zabudowaną działkę nr 29/2 z obrębu Wola Wierzbowska
Treść wykazu dz. 29/2 z obrębu Wola Wierzbowska (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący niezabudowaną działkę nr 60/166 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 60/166 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy zostały wywieszone na 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujące działki nr 93/2, 93/3 z obrębu Pałuki
Treść wykazu dz. 93/2 z obrębu Pałuki (kliknij link)
Treść wykazu dz. 93/3 z obrębu Pałuki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 2 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący niezabudowaną działkę nr 134 z obrębu Łęki
Treść wykazu dz. 18-134 z obrębu Łęki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 2 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący zabudowaną budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzboniu działkę nr 73/8 z obrębu Dzbonie
Treść wykazu dz. 6-73/8 z obrębu Dzbonie (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący niezabudowaną działkę nr 134 z obrębu Łęki
Treść wykazu dz. 18-134 z obrębu Łęki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 13 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 303 z obrębu Władysławowo
Treść wykazu dz. 33-303 z obrębu Władysławowo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 13 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 59/11 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-59/11 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu obejmujący udział 1/2 w zabudowanej działce nr 76 z obrębu Dzbonie
Treść wykazu dz. 6-76 z obrębu Dzbonie (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 59/10 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-59/10 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący zabudowaną budynkiem gospodarczym działkę nr 99/2 z obrębu Pałuki
Treść wykazu dz. 23-99/2 z obrębu Pałuki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej obejmujący niezabudowaną działkę nr 59/1 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-59/1 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej obejmujący niezabudowaną działkę nr 59/15 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-59/15 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej obejmujący niezabudowaną działkę nr 59/16 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-59/16 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 38/7 z obrębu Opinogóra Dolna
Treść wykazu dz. 19-38/7 z obrębu Opinogóra Dolna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 26 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 127 z obrębu Pomorze
Treść wykazu dz. 25-127 z obrębu Pomorze (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 26 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 73/8 z obrębu Dzbonie
Treść wykazu dz. 6-73/8 z obrębu Dzbonie (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bez przetargu obejmujący lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej Treść wykazu lokal użytkowy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu na okres do trzech lat obejmujący niezabudowaną działkę nr 87/2 z obrębu Pałuki Treść wykazu dz. 87/2 z obrębu Pałuki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego  przetargu ustnego obejmujący zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr 119/6 z obrębu Zygmuntowo Treść wykazu dz. 119/6 z obrębu Zygmuntowo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 99/3 z obrębu Pałuki
Treść wykazu dz. 23-99/3 z obrębu Pałuki (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący niezabudowaną działkę nr 99/4 z obrębu Pałuki
Treść wykazu dz. 23-99/4 z obrębu Pałuki (kliknij link)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bez przetargu obejmujący lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej zlokalizowanej na działce nr 41/6 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. lokal użytkowy z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący niezabudowaną działkę gruntu nr 60/166 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 60-166 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 5 lutego 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bez przetargu obejmujący lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
Treść wykazu lokal użytkowy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu niezabudowaną działkę nr 59/18 z obrębu Opinogóra Górna na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
Treść wykazu dz. 20-59/18 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu niezabudowaną działkę nr 346/2 z obrębu Wierzbowo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
Treść wykazu dz. 31-246/2 z obrębu Wierzbowo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu niezabudowaną działkę nr 56/2 z obrębu Pokojewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz w celu sprostowania przebiegu drogi wewnętrznej
Treść wykazu dz. 24-56/2 z obrębu Pokojewo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący działkę nr 209 z obrębu Kołaczków
Treść wykazu dz. 13-209 z obrębu Kołaczków (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący działkę nr 210 z obrębu Kołaczków
Treść wykazu dz. 13-210 z obrębu Kołaczków (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący część działki nr 60/12 z obrębu Opinogóra Górna
Treść wykazu dz. 20-60/12 z obrębu Opinogóra Górna (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący część działki nr 75 z obrębu Kołaczków
Treść wykazu dz. 13-75 z obrębu Kołaczków (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu obejmujący działkę nr 96/1 z obrębu Kołaczków
Treść wykazu dz. 13-96/1 z obrębu Kołaczków (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego obejmujący działkę nr 182 z obrębu Wierzbowo
Treść wykazu dz. 31-182 z obrębu Wierzbowo (kliknij link)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 11 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenie obejmujący pomieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 18 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni kolejny wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, obejmujący działkę nr 99/2 z obrębu Pałuki 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez przetargu, obejmujący garaż i pomieszczenie gospodarczo składowe na działce nr 228/2 z obrębu Kołaczków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, obejmujący działkę nr 127/2 z obrębu Pomorza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 2 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, obejmujący działkę nr 205/6 z obrębu Kołaczków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 9 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu, obejmujący działkę nr 353/6 z obrębu Kołaczków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 16 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat w trybie bez przetargu, obejmujący działkę nr 119/7 z obrębu Zygmuntowo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 16 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat w trybie bez przetargu, obejmujący działkę nr 182 z obrębu Wierzbowo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 16 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do trzech lat w trybie bez przetargu, obejmujący lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 23 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 43 z obrębu Pomorze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 21 października 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 199/2 z obrębu Kołaczków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech w trybie bez przetargu, obejmujący działkę nr 37/5 z obrębu Rembowo

Treść wykazu dz. 37/5 z obrębu Rembowo - pdf

Zobacz na mapie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Olszewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Olszewski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 22:09:31
  • Liczba odsłon: 2856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1396188]

przewiń do góry