OGŁOSZENIE

Powołując się na art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), Gmina Opinogóra Górna informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Piotr Czyżyk

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

ul. Zygmunta Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

Uprzejmie informujemy,

że Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

jest czynny w godzinach 7 45 - 15 45

Kancelaria Ogólna tel/fax. 23/ 673 61 10

 Linie telefoniczne wewnętrzne:

Sekretariat w. 118

Sekretarz Gminy w. 21

Obsługa Dróg w. 116

Obrona Cywilna oraz Ochrona Przeciwpożarowa w. 116

Sekretariat Wójta 572 737 977

WÓJT GMINY: Piotr Czyżyk, tel.23 673 61 10

SEKRETARZ GMINY: Beata Golasińska, tel. 23 671 70 24

SKARBNIK: Ewa Wójcik,  tel. 23 671 70 60 w. 124

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY : Jolanta Grochowska, tel. 23 671 61 10 w. 107

Referat Finansów i Planowania tel. 23 671 70 60

Linie telefoniczne wewnętrzne:

Szkolnictwo w. 109

Podatki w. 119

Księgowość w. 122

Kasa w. 123

Skarbnik Gminy w. 124

(min.: podatki, opłaty, księgowość) 527 867 017

Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: tel. 23 671 70 85

Linie telefoniczne wewnętrzne:

Ochrona Środowiska w. 106

Inwestycje, Planowanie Przestrzenne w. 108

Gospodarka Nieruchomościami, Geodezja w. 115

Zamówienia Publiczne w. 117

(min.: odpady – worki, wycinka drzew, plan zagospodarowania przestrzennego)  tel. 733 274 061

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  797 891 797

Urząd Stanu Cywilnego tel. 23 673 61 10 w 103, lub 518 990 915

Z-ca Kierownika USC tel. 797 891 797

Ewidencja Ludności tel. 23 673 61 10 w 102, lub 518 990 915

Gminne Centrum Informacji tel. 23 671 20 63 w 104

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 23 671 70 78

Linie telefoniczne wewnętrzne:

Kierownik GOPS w. 36

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze , 500+ w. 34

Księgowość w. 35

Pracownicy Socjalni w 37

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - 519 563 567

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Pod Kasztanami” – 519 563 634

Gminna Biblioteka Publiczna tel. 23 671 73 51

Gminny Ośrodek Kultury tel. 23 671 70 38

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej tel. 23 671 70 16

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie tel. 23 671 16 27

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej tel. 23 671 78 10

Klub Senior + w Dzboniu  tel. 789 193 066

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl

Strona domowa Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

Skrzynka Podawcza ePUAP

adresy skrytek podawczych ePUAP

/000549499/skrytka

/000549499/SkrytkaESP

Rządowe Centrum Legislacji  

informujemy, że wpłaty z tytułu podatków oraz o płat lokalnych
należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Glinojecku O/Opinogóra

93 8229 1015 0000 0345 2000 0010

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-04 10:02:59
  • Liczba odsłon: 71429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1951675]

przewiń do góry